Der er allerede mange almene boliger på Aarhus Ø. Byrådet vil sikre, at der 25 procent af den samlede beboelse bliver almene boliger

Der er allerede mange almene boliger på Aarhus Ø. Byrådet vil sikre, at der 25 procent af den samlede beboelse bliver almene boliger

Almene boliger giver høj og tæt bebyggelse på Aarhus Ø

Bred opbakning til en andel på 25 procent almene boliger på Aarhus Ø. Men det betyder tættere og højere bebyggelse

Af
Trille Skøtt-Jensen

Alle skal kunne bo på Aarhus Ø, der ikke kun skal være reserveret for velhavere. Derfor skal 25 procent af af boligerne være almene. Sådan lød det i indstillingen fra Borgmesterens kontor og Teknik og Miljø til byrådsmødet. Selvom det blev sendt tilbage til Teknisk udvalg, så kunne borgmester Jacob Bundsgaard med glæde konstatere, at der var bred opbakning til hans indstilling.

"Hvis vi vil sikre en by i balance, og hvor vi forstår hinanden, så skal vi have en balance i vores boligområder. Det kræver, at vi bor dør om dør, selvom vi er forskellige," sagde Jacob Bundsgaard på Facebook forud for byrådsmødet.

Det var der bred enighed om.

"For os handler det om, at Aarhus er en god by og skal kunne bruges af alle. Der skal ikke være områder kun reserveret til dem med de høje indtægter, men vi skal også berige de unge, der studerer eller ældre på pension, så de også har adgang til nogle af de gode og attraktive områder i Aarhus herunder Aarhus Ø," sagde Rabih Azad-Ahmad fra Radikale Venstre.

Venstre bakkede også op om forslaget, men havde betænkeligheder.

"Almene boliger udfordrer økonomien og byggehøjderne på Aarhus Ø. Ambitionen om at Aarhus skal være et rart sted at bo og et sted, hvor borgerne trives må i sidste ende være det centrale. Balancepunktet er at finde plads til det almene samtidig med, at vi undgår at give køb på trivsel og livskvalitet, fordi der byfortættes i for ekstrem grad. Så vi bakker op om det her, men mener også, at det er vigtigt, at vi får nogen områder, hvor det er trivsel, der er i højsædet," sagde Heidi Bank, Venstre,

Prisen for de mange almene boliger, er nemlig en højere og tættere bebyggelse på Aarhus Ø.

"Det er en vidtgående beslutning, vi træffer. Den kommer til at give en hel masse problemer og en hel masse bøvl. Det betyder, vi kommer til at bygge højere og lidt tættere, end man ellers ville gøre, for at få plads til de her almene boliger. Vi vil byggere højere og tættere end i middelalderdelen af Aarshus. Det her er i virkeligheden også et godt eksempel på, hvordan vi kan lave en by, hvor man kan bo dør om dør med forskellig indkomst. I stedet for før, hvor alment byggeri lå i en klump udenfor byen," sagde borgmesteren.

Sagen blev sendt tilbage til Teknisk Udvalg fordi der var spørgsmål fra nogle af byrådsmedlemmerne, der skal besvares, inden de giver deres endelig tilsagn,

Fakta Almene Boliger Aarhus Ø

Ungdomsboliger 455

Familieboliger 177

Plejeboliger 100

Ældreboliger 100

Handicapboliger 24

I alt 856

Her ligger de:

Havnehusene, Ester Aggesboes Gade - her er der i alt 189 boliger. Havnehusene består af familieboliger, seniorboliger (+55 uden hjemmeboende børn) og ungdomsboliger. Havnehusene er bygget.

Generationernes Hus er under opførelse vil bestå af 40 ungdomsboliger, 40 familieboliger, 24 handicap, 100 ældreboliger og 100 plejehjemsboliger. Forventes at stå færdig i 2020

Lighthouse er der 54 almenboliger. Er bygget.

3 ungdomsboligbebyggelser med i alt 309 alemene boliger. Er bygget.

Publiceret 06 March 2019 21:38