Hver dag går godt 700 medarbejdere på arbejde i hjemmeplejen i Aarhus. På deres mange besøg går det meste godt. Men nogen går det galt.

Hver dag går godt 700 medarbejdere på arbejde i hjemmeplejen i Aarhus. På deres mange besøg går det meste godt. Men nogen går det galt.

Når hjemmeplejen gør mere skade end gavn

Travlhed og presset arbejdsskema for hjemmeplejen kan få store konsekvenser for de ældre borgere, der modtager hjemmepleje

Af
Trille Skøtt-Jensen

Det er heldigvis ikke noget, der sker tit. Men det sker indimellem. Der sker flere fejl ude hos de borgere, der modtager hjemmepleje i Aarhus.

Indimellem går samarbejdet helt galt mellem hjemmepleje og borgere. Det går så galt, at Aarhus Kommune fratager hjemmehjælpen og opgiver samarbejdet. Det skete blandt andet for speciallæge Lone Eskildsens pårørende. Både som pårørende og læge er Lone oprørt over oplevelsen omkring samarbejdet med hjemmeplejen. Og forfærdet over, at hjælpen bare kan ophøre.

"Det er en måde for hjemmeplejen at slippe af med nogen, de synes, er for besværlige. Det er dybt krænkende at blive beskyldt for, at man selv er årsag til alle problemerne, så hjemmeplejen må opsige samarbejdet. Der er ingen, der har lyttet. Det er klart, at mine pårørende bliver mere og mere desperate, når de påpeger ting og så bare får at vide, at de er en belastning for arbejdsmiljøet," siger Lone Eskildsen.

Af hensyn til både hendes pårørende og medarbejderne omkring dem, nævner vi ingen navne eller går dybere ind i sagen. Men Lone Eskildsen kan fortælle om plejeopgaver i hjemmet, der bare er gået galt.

"Ved forflytninger med lift, havde de flyttet borgeren forkert, så de mobiliserede nogle led, som han har fået stivgjort for mange år siden. Det var voldsomt pinefuldt for ham," fortæller speciallægen.

Hun har skrevet en klage til kommunen over at hjemmehjælpen er taget fra hendes pårørende, og her har hun beskrevet utallige fejl, som hendes pårørende mener, hjemmeplejen har begået. Lone Eskildsen mener, at kommunikationen med kommunen ikke har fungeret.

Hos Aarhus Kommune ønsker Sundhed- og Omsorgschef Kirstine Markvordsen ikke at udtale sig om sagen.

"Det er ærgerligt, hvis de ikke synes, der har været dialog. Det er borgerens oplevelse. For at dialog skal lykkes, skal den gå begge veje. Men konkret ønsker jeg ikke at udtale mig mere om den sag," siger chefen.

Ømtåleligt område

Hos Ældresagen i Aarhus kender man godt til udfordringer i hjemmeplejen.

"Vi mærker presset i hjemmeplejen. Der er skåret så meget ind til benet nu, og personalet er så presset på tid, at der bliver begået fejl. Det er ikke personalet eller den enkelte medarbejder, vi bebrejder her. Men der er simpelthen så lidt tid, og det hele skal være så effektivt, så det er bare ind og hurtigt ud ad døren igen. Der er ikke timer nok," siger Annelise Vestergaard fra Ældresagen i Aarhus.

Vi er inde på et ømtåleligt område her. For ingen ønsker at kritisere dem, der er sat i verden for at hjælpe en. Men massive besparelser på ældreområdet igennem årevis har en pris.

Fejl, som Ældresagen Aarhus hører om, drejer sig blandt andet om sår, der ikke behandles ordentlig, blærekatetre der klemmes af, forflytninger med lift der er pinefulde, fordi hjælperne ikke har haft tid til at sætte sig ind i, hvilke gener borgeren har. Ældresagen har hørt om stomi-poser, der ikke sættes ordentligt fast, og om sondemad, der gives forkert, så de havner i lunger i stedet for i maven.

De hører også om hjemmehjælpere, der taler grimt og beder pårørende lade være med at blande sig.

"Vi hører også fra borgere, der oplever, at de bliver vasket i ansigtet med den klud, der er beregnet til enden eller tørret med endehåndklædet, og det finder borgerne voldsomt krænkende," fortæller Annelise Vestergaard fra Ældresagen.

Hun fortæller gang på gang til Lokalavisen, at langt de fleste medarbejdere gør deres arbejde rigtig godt.

"For de fleste går det bare godt, og alt er, som det skal være. Og så kommer der andre, hvor det bare slet ikke går. Problemet er der. Jeg kan da frygte, at de empatiske medarbejder, dem der har hjertet og viden med sig, at de på et tidspunkt knækker sammen under arbejdspresset. For det må være svært at arbejde under det tidsskema, de har," siger Annelise Vestergaard.

Kommune: Vi skal lære af fejl

Det er kommunens ansvar at sørge for, at de medarbejdere der bliver sendt ud til borgerne, fastansat, timelønnet eller vikar, har de nødvendige kompetencer til opgaven. I Aarhus Kommunes egen årlige undersøgelse af borgernes tilfredshed med hjemmeplejen er flertallet tilfredse. På området med tilfredshed med den personlige pleje er 8-10 procent utilfredse med den pleje, de har fået.

"Jeg tror altid, der vil være plads til forbedringer. Men jeg kan ikke genkende billedet af, at de fejl er noget, der tager til. Selvfølgelig kan der ske fejl, og det skal vi altid lære af," siger Sundhed- og Omsorgschef i Aarhus Kommune Kirstine Markvordsen.

Hun opfordrer både Ældresagen og borgerne til at tage kontakt, hvis de oplever fejl eller andet, de ikke føler sig trygge ved med hjemmeplejen.

"Vi skal ikke slå hinanden, når man laver fejl. Der skal være åbenhed og tryghed, så man kan kommunikere. Det vigtigste må være, at man fortæller og får fulgt op, når der er noget," siger Kirstine Markvordsen.

Hun råder borgere, der føler, at de oplever fejl eller føler sig utrygge ved noget af personalet, til at tage fat i en fra hjemmeplejen, som de kender godt.

"Dialog er en forudsætning for kendskab. Og jeg håber, de vil tage kontakt, hvis de oplever det. Vi arbejder hele tiden med god kvalitet i hjemmeplejen, og jeg synes, vi har dygtige medarbejdere og ledere i hjemmeplejen " siger chefen.

Flere steder i kommunen er der rekrutteringsproblemer af fagligt uddannet personale, men de vikarer der bliver ansat bliver oplært i blandt andet forflytningsteknikker, inden de sendes ud til borgerne.

"Hvorfor tror du så, alligevel det går galt ude ved borgerne indimellem? Ikke bare fejl af vikarerne men også af faste medarbejdere?

"Jeg tror aldrig, vi kan undgå, at der bliver noget. Der er også vigtigt med forventningsafstemning. Det med at borgernes behov for hjælp er noget mere kompleks i dag, end det var engang, det kan godt påvirke, hvordan vi skal geare vores personale, til de opgaver de står for. Flere af de borgere, vi kommer til, fejler flere sygdomme, og de bliver ikke indlagt som før i tiden. Det stiller andre krav til medarbejderne. Så vores de står med sværere problematikker. Men vores personale skal være ordentligt klædt på, og der er altid et bagland, der skal bakke op, hvis man som medarbejder føler sig usikker på en opgave," siger Kirstine Markvordsen.

Fagligheden presses

Hos FOA i Aarhus, hvis medlemmer blandt andet tæller social-og sundhedshjælpere og assistenter, vil man helst ikke udtale sig.

"Vi er som fagforening i konstant dialog med arbejdsgiver om, hvordan kan vi sammen kan få rettet op på arbejdsmiljøet. Hvis vi kunne finde 50 flere hænder og give til Aarhus Kommune, så gjorde vi jo det. Når tiden presses på arbejdspladsen, så presses fagligheden også, og så er der fare for borgere og patientsikkerhed," siger sektorformand Jette Ohlsen, der ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

Efter Lokalavisen har præsenteret sagen for Social- og Omsorgschefen har hun planlagt et møde med Ældre Sagen. Lone Eskildsen vil sammen med sine pårørende tage opfordringen fra Kirstine Markvordsen op og bede om et møde med kommunen.

Publiceret 19 February 2019 11:40