Astrid Søndergaard synes, at Morgenpolitik er med til at menneskeliggøre politik, så alle kan følge med.

Astrid Søndergaard synes, at Morgenpolitik er med til at menneskeliggøre politik, så alle kan følge med. "Vi får det kort sagt taget ud af en teknisk, politisk kontekst og ind i vores liv. Og så inspirerer det til handlekraft og at gøre noget ved tingene," siger hun. Foto: Jannik Nielsen

Morgenpolitik træner de demokratiske muskler

Byens borgere og politikere mødes hver fjortende dag hos Sager der Samler. Men de mødes ikke i traditionelle roller som borgere mod politikere - de mødes som mennesker, der vil blive klogere på hinanden, vores by og de sager, som byrådet behandler

Af
Jannik Nielsen

Det er tirsdag morgen. Klokken er cirka 08.30. Solen sender blege, venlige morgenstråler ind i lokalet ud mod Ingerslevs Boulevard, hvor ni mennesker er samlet om et langbord med kaffe, brød og papir. Der er roligt. Afslappet stemning og åbne ører, opmærksomme øjne.

Kun en person taler af gangen – det er nemlig et af dogmerne for Morgenpolitik, som konceptet for møderækken hedder. De gennemgår roligt og metodisk byrådets dagsorden forud for byrådsmødet, som finder sted dagen efter.

"Tilliden til politikere falder støt i det meste af den vestlige verden, og vi risikerer at miste evnen til at stole på demokratiet. Morgenpolitik skal bringe nærheden tilbage, og det gør vi blandt andet ved at tale ud fra en livsverden, ikke en teknisk politisk verden, men skabe gode tillidsfulde rum og træne de demokratiske muskler," siger Paul Natorp. Foto: Jannik Nielsen

Der er plads og tid. Her er ingen konflikt – kun konstruktiv samtale. Punkt for punkt går de i dybden med sagerne og vender synspunkter og idéer til bedre forståelse af sagerne, og denne morgen, hvor avisen har lagt vejen forbi, er det blandt andet kønsdebat, seksualundervisning og byfortætning, som de engagerede mennesker gør hinanden klogere på.

Alle er velkomen til møderne, der styres af Kristin Birkeland fra Sager der Samler og som foregår hver anden tirsdag. Det er dagen før byrådsmødet hver anden onsdag - og idéen er at styrke relationen mellem borgere og politikere, mindske afstanden og skabe tillid og forståelse med udgangspunkt i virkeligheden fra begge sider. I sidste ende kan politikerne træffe bedre beslutninger.

Og det fungerer rigtig godt, mener 47-årige Astrid Søndergaard, som er borger på Frederiksbjerg.

En øjenåbner

"Jeg har været med en enkelt gang før, og jeg har ikke tidligere forholdt mig specielt meget til lokalpolitik, det har altid været lidt perifert for mig. Men det har ændret sig efter det her – det er en øjenåbner for mig. Det rum, som er blevet skabt her, er så befriende – der er ingen positionskamp, det er et rum, hvor vi lytter og ingen skal vinde. Det er med til at menneskeliggøre politik, og vi kan alle sammen følge med. Vi får det kort sagt taget ud af en teknisk, politisk kontekst og ind i vores liv. Og så inspirerer det til handlekraft og at gøre noget ved tingene," siger Astrid Søndergaard, som har tænkt sig at fortsætte med at komme til møderne.

Morgenpolitik har fundet sted siden januar måned 2019 og antallet af deltagere varierer fra gang til gang, og det er en vigtig og værdifuld måde at møde hinanden på, mener Eva Borchorst Mejnertz, som er byrådsmedlem for Radikale i Aarhus Byråd.

Hun har været med til morgenens møde og er en af initiativtagerne til at starte morgenmøderne sammen med Sager der Samler- netop for at mødes som mennesker. Åbent og frit. Og det hjælper Morgenpolitik i høj grad med, mener hun.

Intet politikermærkat

"For mig er det meget vigtigt at holde fast i mig selv som menneske. Jeg har aldrig haft et ønske om få et politikermærkat, jeg har bare et dybfølt ønske om at gøre mit bedste. De her møder hjælper mig meget med at bevare forbindelsen til det, som virkelig betyder noget. Det kan hjælpe med at få tingene op i tide og få dem påvirket i den rigtige retning. Det gør en reel forskel, og det kan påvirke beslutningsprocesserne, så vi træffer bedre og mere kvalificerede beslutninger," siger Eva Borchorst Mejnertz.

Og det er ikke bare snak. Emner og konklusioner fra morgenmøderne er rent faktisk kommet med i det praktiske arbejde i byrådet. Således har Eva Borchorst Mejnertz fået gode råd i forhold til at gribe debatten om klimapolitisk fødevarestrategi og hun har direkte brugt emner og konklusioner fra morgenmøderne i sine taler, for eksempel om at være åben i forhold til fejl, mangler og dilemmaer i sin praksis som politiker.

Eva Borchorst Mejnertz, som er byrådsmedlem for Radikale i Aarhus Byråd, har været med til at etablere Morgenpolitik, der har fundet sted siden januar måned 2019.

Eva Borchorst Mejnertz, som er byrådsmedlem for Radikale i Aarhus Byråd, har været med til at etablere Morgenpolitik, der har fundet sted siden januar måned 2019. Foto: Jannik Nielsen

Samtidig har hun også bragt vigtige pointer om det historiske Aarhus og bevaringsværdige bygninger videre. Morgenmøderne hjælper hende med at holde fokus på det vigtige, fortæller hun:

"Med Morgenpolitik har vi fokus på vores daglige virkelighed og det som vi har på hjerte. I politik kan fokus nemt flytte sig væk fra virkeligheden og forståelsen for, at det handler om mennesker for hvem en enkelt sag kan betyde ufattelig meget. De forskellige borgerperspektiver hjælper mig til at mærke, hvad der er vigtigst - både for mig selv, men også hos andre mennesker i Aarhus. Her bliver jeg ikke mødt som "kommunen" – men kun med ægte åbenhed og interesse," siger hun.

Gode perspektiver

Paul Natorp og Kristin Birkeland er medstiftere af Sager der Samler og begge en fast del af Morgenpolitik. Møderne skal blandt andet bringe tilliden tilbage, forklarer Paul Natorp.

"Tilliden til politikere falder støt i det meste af den vestlige verden, og vi risikerer at miste evnen til at stole på demokratiet. Det her skal bringe nærheden tilbage, og det gør vi blandt andet ved at tale ud fra en livsverden, ikke en teknisk politisk verden. Vi vil skabe gode tillidsfulde rum og træne de demokratiske muskler," siger Paul Natorp, som bliver bakket op sin daglige makker Kristian Birkeland.

Foto: Jannik Nielsen

"Det handler om at blive klogere sammen, at forstå byen og vores udfordringer bedre," siger Kristin Birkeland. Konceptet har stille og roligt fundet sine fødder, og det kan vise sig at vokse sig større.

"Hvis vi kan bevare det gode tillidsfulde rum, kan jeg sagtens se for mig at brede det her ud til oplandet omkring Aarhus og måske til arbejdspladser i hele landet. Uanset hvad: Vi skal lære noget og bruge vores forskelligheder," siger Kristin Birkeland.

Se mere på sagerdersamler.dk

Publiceret 15 December 2019 07:00