Fra 2025 skal CO2-udledende biler betale for at komme ind og ud af Aarhus, mener SF og Alternativet. Modelfoto:

Fra 2025 skal CO2-udledende biler betale for at komme ind og ud af Aarhus, mener SF og Alternativet. Modelfoto: Adobe Stock

Nyt forslag i byrådet:

Aarhus skal have betalingsring i 2025

SF og Alternativet vil indføre en såkaldt 'grøn trængselsring' i Aarhus

Af
Danni Paulsen

Det har været oppe at vende før, og SF har også tidligere stillet forslag om en betalingsring i Aarhus, men nu prøver partiet igen.

Sammen med Alternativet har man stillet et forslag om det, de to partier kalder en grøn trængselsring til byrådet, og forslaget skal behandles på det kommende byrådsmøde onsdag.

Da debatten om betalingsringe i Danmark var på sit højeste op til valget i 2011, hvor Socialdemokratiet og SF bedyrede, at de ville indføre en betalingsring rundt om København, afviste Aarhus-borgmester blankt at en sådan kunne komme på tale i Aarhus.

"Vi har ingen planer om en betalingsring i Aarhus. Behovet er der ikke. Situationen er helt anderledes for København," sagde borgmesteren dengang til Jyllands-Posten.

År forinden havde SF i Aarhus foreslået en bompenge løsning i den jyske hovedstad uden held, og det blev da heller aldrig en realitet i København.

Men nu giver SF og Alternativet den et skud med en grøn trængselssring, der indebærer, at el-biler og andre køretøjer, der ikke udleder CO2, kan køre gratis ind og ud af byen, mens andre køretøjer skal betale en afgift.

Pisk og gulerod

Trængselsringen skal, hvis det står til de to partier, indføres i 2025, og det skal koste mest at køre gennem den i myldretiden.

Håbet er, at initiativet kan tilskynde til, at flere vælger kollektiv transport eller cyklisme, og at Aarhus kommer tættere på kommunens mål om at være CO2-neutral i 2030.

"I Aarhus har vi været dygtige til at høste de lavt hængende frugter i forhold til at reducere CO2-udslippet. Men særligt på transportområdet halter det gevaldigt med at komme i mål med initiativer, der markant kan reducere udledningen. Kommunens prognoser peger på, at vi formentligt kun vil reducere transportsektorens CO2-udslip i Aarhus fra omkring 600.000 tons til 500.000 tons i 2030," lyder det fra SF's Jan Ravn Christensen, som mener, der bør tages skrappere midler i brug i forhold til transportområdet.

"Vi bliver nødt til at bruge både pisk og gulerod for at ændre forureningen fra transport. Vi kan godt blive ved med at tale om, at vi skal opprioritere kollektiv trafik og cykelstier, men uanset hvor meget der er talt om det, er virkeligheden, at muligheden for at tage bussen, letbanen eller cyklen for mange slet ikke er attraktiv nok. Samtidigt bliver det voldsomt dyrt at sikre, at alternativerne til bilen bliver attraktive for de fleste. Derfor bliver vi både nødt til at gøre forurenende biler mindre attraktive."

20-30 kroner

Overfor Lokalavisen Aarhus uddyber SF'eren, at han ikke har gjort sig præcise tanker om, hvad det skal koste at køre ind og ud af trængselsringen.

"Det må være op til debatten og det forslag, forvaltningen kan komme med, men et eksempel kunne da være mellem 20 og 30 kroner, når der er mest travlt på vejene."

I har tidligere foreslået lignende, og dengang afviste borgmesteren blankt. Hvad gør, at I tror, det nu har gang på jord?

"Der er sket en del siden seneste forslag. I samfundet er der kommet en større bevidsthed om de klimaproblemer, vi står med, og så har forslaget en forholdsvis lang tidshorisont samtidig med at det giver incitamenter til en grøn omstilling. Det bør gøre det mere spiseligt for skeptikerne end vores tidligere forslag," siger Jan Ravn Christensen.

Publiceret 22 November 2019 08:04