Debat: Kom nu på banen Bundsgaard og Kühnau

Af
Mads Nikolajsen, SF i Norddjurs Kommunalbestyrelse og Midttrafiks bestyrelse.

Kirstine Bille, SF i Syddjurs Byråd og medlem af letbanerådet

DEBAT SF i Syddjurs og Norddjurs byråd agter at stille spørgsmål til ejerne af Aarhus letbane. Vi rejser også spørgsmålene i hver vore byråd.

Det sker som følge af Aarhus letbanes håndtering af Grenaabanen. Vi mener ikke ejerne, Aarhus kommune og region Midtjylland, prioriterer opgaven tilstrækkelig højt. Grenaabanen lukkede sommer 2016. Med frost i vinter vil letbanen angiveligt ikke køre rettidigt før tidligst til februar 2020. Vi SKAL have banen til at fungere.

Jacob Bundsgaard og regionsrådsformanden reagerede kraftigt, da indvielse af Århus-delen blev aflyst i 2017. De strammede op over for deres selskab og fik en analyse af forsinkelsen. Men den forsinkelsen var minimal sammenlignet med, hvad der er forsinket på Aarhus-Grenaa strækningen.

Beslutninger i letbanen træffes i et ”kinesisk æske” system, hvor det er svært at placere ansvaret. Er det hos Aarhus letbane IS, dens bestyrelser og direktører, er det hos interessenterne Aarhus kommune og regionen, dvs borgmester og regionsrådsformand, er det trafikselskabet ?

SF lægger op til at også byrådene afkræver ejerne svar: Hvad sker der med letbanen? Fejlene er så mange og så ødelæggende for Djurslands mobilitet og udvikling, at det må opklares.

Spørgsmål til Aarhus kommune v. Jacob Bundsgaard og region Midtjylland v. Anders Kühnau:

Hvornår kan problemerne med letbanens kørsel i frost forventes at være løst?

Hvad er årsagen til og hvem har ansvaret for at letbanen har problemer i frostvejr?

Hvornår har Århus Letbane et informations- og passagertællingssystem der virker, og kommunikerer med rejseplanen, med trafikselskabets info-tavler og øvrige systemer?

Hvad er årsagen til og hvem har ansvaret for at indkøbte informations- og passagertællingssystemer ikke virker og at en række data til realtidsinformation er pist forsvundet?

Hvornår får dobbeltsporet på Trustrup station el-ledninger og tages i brug, så halvtime-drift til/fra Grenaa kan starte. Den var udset til start senest i 2018.

Hvad er årsagen til og Hvem har ansvaret for at ibrugtagning fortsat er forsinket?

Hvordan vil ejerne sikre, at Djurslands-kommunerne tages med på råd i beslutninger, der har betydning for letbanen på Djursland?

Ejerne modtager et årligt driftstilskud på 46 mio kr til Grenaabanen. Hvordan vil ejerne sikre Djurslandskommunerne indflydelse på anvendelsen af dette?

Publiceret 07 November 2019 00:00