Præsteklumme:

Han er ikke her

Af
Af provst Esben Andersen

Brabrand-Sdr. Aarslev

Vidste du, at ordet påske kommer af hebræisk pesach, der egentlig betyder 'en hoppende eller springende bevægelse'?

På søndag er påskedag, fridag for alle og kristnes største festdag. Dagen, hvor tre kvinder med bøjede hoveder kom til Jesu grav, men fandt den tom. ”Han er ikke her,” sagde englen, ”Han er opstanden!”

Fyldt af frygt og glæde på én gang løb de fra graven for at fortælle, hvad de havde oplevet. Dét troede disciplene nu ikke på. Det gjorde de først, da de selv mødte ham i levende live.

LÆS OGSÅ: Præsteklumme: Rumlighed og rummelighed

I år er påskedag samtidig 1. april, hvor vi laver aprilsnar med hinanden. Er dette verdens største aprilsnar?

Det kan ingen vide. Bibelen fortæller, at hundreder af mennesker mødte Jesus efter opstandelsen, men det kan jo være én stor sammensværgelse. Dog: Hvorfor skulle de lyve om det! Hvorfor skulle de med eget liv som indsats videregive et håb, som de selv vidste, var løgn?

Netop nu står alle blomster, buske og træer på spring for igen at folde sig ud på ny og som nye. Naturen er underfuld. Ja, lige præcis! Og se, hvor meget opstandelse, der er mellem mennesker: Lys, smil, håb, energi, ideer og livsmod, uanset hvor meget døden også findes hos os.

Bibelen fortæller, at Kristus både døde for vores skyld og stod op som førstegrøde af alle, der tror på Ham. Du vælger selv, om du vil tage det budskab som aprilsnar eller tro på det. Tør du det, giver påsken al grund til både at springe og hoppe. Glædelig påske!

Publiceret 26 March 2018 10:00