Pablo Celis, projektleder, Aarhus Cykelby.

Pablo Celis, projektleder, Aarhus Cykelby.

Udkanten i centrum:

Flere penge på vej til cykelstier i oplandet

Ny cykelhandlingsplan lægger op til at fordele pengene ligeligt mellem land og by

Af
Louise Nyvang Burmeister

Fremover kan bysamfundene uden for Ringgaden i Aarhus måske se frem til øget cykelsti-fokus.

En ny handlingsplan for cyklismen i Aarhus Kommune lægger op til at fordele midlerne til cykel-fremkommelighed ligeligt mellem land og by.

“Det vil i langt højere grad tilgodese cykelstier i oplandsbyerne,” forklarer Pabli Celis, der er projektleder, Aarhus Cykelby.

I Borum vest for Aarhus har fællesråd og borgerforening i 29 år kæmpet for at få en cykelsti på 2,7 km.

LÆS OGSÅ: 29 års kamp i Borum: "Vi vil bare gerne have en cykelsti"

Ifølge Pablo Celis har der generelt ikke været afsat penge nok til at tilgodese alle ønsker om cykelstier i kommunen.

“Vi anerkender behovet for en cykelsti i Borum, men der er også behov rigtig mange andre steder. Og når vi får serveret en pose penge fra byrådet, så skal vi se på, hvor vi får tilgodeset flest mulige cyklister pr. investeret krone. Og der vil byer som Borum næsten altid komme bagerst i rækken,” siger Pablo Celis.

Kan du forstå, hvorfor man i Borum synes, at det efter 29 år burde være muligt at finde penge til en cykelsti?

“Ja, det kan jeg sagtens. 2,7 km lyder ikke af meget, men det er faktisk mange penge ud af cykelbudgettet. For et hurtigt bud herfra er, at det vil koste omkring syv-otte millioner kroner,” lyder det fra Pablo Celis.

Flere cykler langt

Fremover kan det dog blive nemmere for de små byer i udkanten af kommunen at få et ønske om cykelsti igennem.

“Med den nye cykelhandlingsplan åbner vi op for, at man fordeler pengene ligeligt mellem land og by. Vi mærker, at mange flere begynder at cykle lange strækninger på 10-12-15 km. Dels på grund af at biltrafikken om morgenen er meget presset, men også fordi flere og flere får elcykler,” forklarer Pablo Celis.

Der er de næste fire år afsat cirka 80 millioner kroner til at fremme cyklismen i Aarhus. Den nye cykelhandlingsplan skal behandles i Teknisk Udvalg den 7. marts og derefter endeligt vedtages i byrådet.

Udkanten i centrum

At Aarhus skal gøres markant tættere, men ikke vokse i bredden, er et politisk mål med planstrategien 'Klog vækst frem mod 2050'. Byrådet fortætter kommunen med byggeri i højden gang på gang. Men glemmer man udkanten i sin iver for at gøre plads til alle aarhusianere inden for ringvejen?

Med artikelserien 'Udkanten i centrum' sætter Lokalavisen Aarhus spot på yderområderne. 

Kontakt os gerne, hvis I føler jer glemt i udkanten; redaktion.aarhus@lokalavisen.dk

Publiceret 28 February 2018 07:00