Ny motorvejsaftale:

Hastighed ved Aarhus øges og nord-kryds udbygges

Initiativer skal øge fremkommeligheden - blandt andet til Djurslandmotorvejen

Regeringen og Dansk Folkeparti er nået til enighed om, hvordan 50 millioner kroner skal bruges, og den enighed kommer blandt andet de østjyske bilister til gode.

Godt 25 millioner kroner er nemlig blevet udmøntet til en udbygning af sammenfletningen mellem E45 og Djurslandmotorvejen, og så bliver der brugt lidt over 18 millioner kroner på at sætte hastigheden op fra 110 km/t til 120 km/t på udvalgte strækninger - heraf flere ved Aarhus.

I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 50 millioner kroner til mindre initiativer på transportområdet i hvert af årene 2018 og 2019. På den baggrund har partierne nu udmøntet midler til en række samfundsøkonomisk gode vejprojekter, skriver Transportministeriet .

"Med dagens aftale får vi forbedret trafiksikkerheden og skabt bedre fremkommelighed på steder, hvor der er et stort behov. Det er mindre tiltag, men beregninger viser, at de vil have stor effekt på fremkommelighed og sparet rejsetid. Når forbedringerne er på plads, vil det komme de borgere og virksomheder til gavn, som hver dag er afhængige af at kunne komme sikkert og hurtigt frem. Det er til gavn for hele Danmark," siger transportminister Ole Birk Olesen (LA).

LÆS OGSÅ: Minister og ordførere fra Christiansborg: Højere hastigheder på E45 ved Aarhus Syd

Udbygningen i nord omfatter en forlængelse af rampen mellem E45 og Djurslandmotorvejen sydvest i form af et parallelspor. Der etableres to spor på en del af parallelsporet og på den del af rampen, der ligger før afgreningen mod Århusvej.

Ifølge Transportministeriet vil den øgede kapacitet på rampen reducere trængslen i spidstimerne med 50 procent om morgenen og 25 procent om eftermiddagen.

"Udbygningen vurderes også at give en mere rolig trafikafvikling på Østjysk Motorvej forbi frakørslen med færre pludselige vognbaneskift, hvorved risikoen for især bagendekollisioner forventes at blive reducere," oplyses der i projektbeskrivelsen .

Det vurderes, at anlægningen vil tage to år.

Og så til det med hastigheden. I fremtiden vil du kunne køre 120 km/t på motorvejsstrækningerne mellem Aarhus V og Aarhus S og mellem Viby Ringvej og Aarhus S.

Her må man i dag køre 110 km/t.

Publiceret 29 January 2018 18:20