Arkivfoto: Den røde bil er, ulovligt, kørt lige ud i krydset, mens letbanen er på vej ind fra højre. Fra i dag er det gjort umuligt at køre ligeud i krydset samt umuligt at svinge til højre, når man kommer fra Dokk1.
Foto: Jeppe Rafn

Arkivfoto: Den røde bil er, ulovligt, kørt lige ud i krydset, mens letbanen er på vej ind fra højre. Fra i dag er det gjort umuligt at køre ligeud i krydset samt umuligt at svinge til højre, når man kommer fra Dokk1. Foto: Jeppe Rafn

Letbane:

Farligt kryds ved Dokk1 bliver lukket for biler

Højrisiko-kryds ved Dokk1 bliver ændret, nu når letbanen er begyndt at køre med passagerer

Ikke færre end 22 gange i de seneste måneder har det været tæt på en kollision mellem letbanen og biler på det sted ved Dokk1, hvor letbanen krydser Mindet. Det er sket, fordi bilister kører ulovligt igennem krydset ved Mindet for at komme fra Sydhavnsgade til Europaplads. Østjyllands Politi har skrevet mange bøder i krydset, men det har ikke givet nogen blivende effekt.
De såkaldte nærved hændelser er alle sket i perioden, hvor letbanen har kørt testkørsel uden passagerer, og derfor har letbanetoget uden den store risiko kunnet foretage en katastrofeopbremsning på få meter og dermed afværget en potentiel kollision.
LÆS OGSÅ: Mange farlige situationer ved Dokk1-kryds
I går begyndte letbanen at køre med passagerer, og Aarhus Kommune har derfor med politiets accept besluttet at ændre højrisikostedet for at undgå ulykker og katastrofeopbremsninger med passagerer i toget. Katastrofeopbremsninger giver stor risiko for skader hos passagerer, så den løsning må kun bruges i alleryderste nødsfald, skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.
"Vi kan simpelthen ikke leve med de risici, der er for passagererne, og de mange nærved hændelser tyder på, at det ikke vil lykkes at få alle bilister til at overholde Færdselsloven på stedet. I stedet er vi nødsaget til at vælge den mindst indgribende løsning og afspærre krydset for højresvingende biler, så de farlige situationer på stedet bliver reduceret,” siger Tyge Wanstrup, centerchef i Teknik og Miljø.
 

Arkivfoto fra Østjyllands Politi fra en af de mange kontroller ved letbaneoverskæringen på Mindet.

Arkivfoto fra Østjyllands Politi fra en af de mange kontroller ved letbaneoverskæringen på Mindet.

Bilisterne bryder loven

Tyge Wanstrup oplyser til Lokalavisen, at spærringen af Mindet er sket ved at opstille betonklodser, så det nu rent fysisk er umuligt at køre (ulovligt) lige over i krydset. Samtidig bliver det altså umuligt at svinge til højre, når man kommer ud fra Dokk1. 
Østjyllands Politi har godkendt den nye indretning af krydset ved Mindet.
LÆS OGSÅ: Bøderegn ved Dokk1: 15 bøder til bilister på én time
”Vi har haft flere indsatser på Mindet, hvor vi har kunnet konstatere, at mange bilister bryder færdselsreglerne til stor fare for dem selv og medtrafikanterne. Efter kommunens ændringer i krydset vil vi den kommende tid holde øje med, om der stadig er behov for en skærpet opmærksomhed på stedet,” siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen. 
Fremover skal bilister, der forlader p-anlægget under Dokk1, dreje til venstre ad Sydhavnsgade. Hvis de skal mod nord, skal de køre en 'omvej' via Jægergårdsgade.
 

Publiceret 22 December 2017 14:30