Arkivfoto af Kate Runge

Arkivfoto af Kate Runge

Kate Runge fik over 3.000 stemmer

Venstre-politikeren fik mere end hver fjerde stemme til ældrerådsvalget i Aarhus Kommune

Kate Runge var den helt store stemmesluger ved valget til Ældrerådet i Aarhus Kommune, der nu er afsluttet. 
Kate Runge er tidligere formand for Ældrerådet, men måtte i 2016 overlade formandsposten til Jan Radzewicz efter kampvalg og lodtrækning, da de fik lige mange stemmer.
75-årige Kate Runge fik 3.122 stemmer, hvilket er mere end hver fjerde af samtlige stemmer.
De 15 kandidater, der fik flest stemmer, og dermed er blevet valgt ind i Ældrerådet:
Kate Runge (3122), Jan Radzewicz (894), Helle Brøndum (800), Mogens Jensen (647), Bjarne Friis Sørensen (629), Flemming Westergaard (471), Anne Grethe Borghelt (465), Birthe Skov Ryberg (419), Carl Aksel Kragh Sørensen (416), Kirsten Engell (371), Lone Susanne Svinth (350), Ann-Kerstin Møller Eriksen (329), Inge Lise Johansen (311), Jonni de Linde (307) og Esther K. Andersen (200).
De øvrige otte kandidater er suppleanter: Carsten Petersen (der fik lige så mange stemmer som Esther K. Andersen, hvorefter der blev trukket lod imellem dem), Knud Erik Dalgaard, Poul Laursen Ellekrog, Magdalene Svendsen, Ruben Hejlskov Sørensen, Henrik Gram Nielsen, Lone Kirsten Kristensen og Jan Wigant-Bjerre.
LÆS OGSÅ: 60.000 aarhusianere kan vælge mellem disse 23 kandidater
”Først og fremmest vil jeg ønske de nye medlemmer af Ældrerådet et stort tillykke med valget. Der var jo kampvalg om de 15 pladser, og det glæder mig, at der var så mange gode kandidater til valget. Stemmeprocenten blev desværre ikke så høj denne gang. Jeg havde håbet på en større valgdeltagelse, og min forvaltning vil nu i et samarbejde med Ældrerådet evaluere valget og vurdere, hvordan vi skaber en større interesse for Ældrerådet og dets arbejde. Men under alle omstændigheder har det kommende Ældreråd fået et godt fundament for sit arbejde og en god position som talerør for de ældre i Aarhus," siger Jette Skive (DF), rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.
Man kunne afgive sin stemme på tre forskellige måder: Elektronisk, via fremmøde tre steder i byen samt til tilforordnede i sit eget hjem. 94,5 procent stemte digitalt, hvilket er mere end dobbelt så mange som ved ældrerådsvalget for fire år siden.
”At så mange har stemt via deres PC viser, at denne aldersgruppe har taget den ny elektronik til sig. Også de ældre borgere er helt med, når det gælder ny elektronik. Det åbner op for, at elektroniske valg sandsynligvis kan erstatte den traditionelle stemmeseddel på papir i fremtiden,” siger rådmanden i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.


-jr
 

Valg til ældrerådet

Afgivne elektroniske stemmer 11.239

Afgivne brevstemmer 649

I alt afgivne stemmer 11.888
Stemmeberettigede 66.004

11.888 borgere afgav stemme. Det giver en stemmeprocent på 18,01 procent.

Kilde: Aarhus Kommune

 

Alle borgere i Aarhus Kommune over 60 år har stemmeret. Det nye ældreråd, der tiltræder den 1. januar 2018, sidder i fire år.
Ældrerådet er talerør for alle over 60 år i forhold til kommunen. 
Rådets opgave er at rådgive Aarhus Byråd om, hvordan politikken skal være for de ældre i Aarhus Kommune. Det betyder blandt andet, at Ældrerådet udtaler sig om alle byrådsindstillinger, der handler om forhold for ældre, inden de sendes til Byrådet. 
Ud over de sager, der automatisk kommer forbi Ældrerådets bord, kan rådet tage alle de sager op, det har lyst til, og udtale sig om alt, der har speciel betydning for ældre.

Publiceret 01 November 2017 16:30