Rekordtilmelding på Aarhus Handelsgymnasium

Af
Kim Andersen

Kim S. Andersen

Med 755 tilmeldte elever på HHX er det rekordår hos Aarhus Handelsgymnasium, Aarhus Business College, der herved kan fejre skolens 150-års jubilæum med det største antal tilmeldte elever nogensinde. Sidste år var tilmeldingstallet også højt, da i alt 615 unge søgte om optagelse på Aarhus Handelsgymnasium.
 

Døråbner for de unge

De mange nye elever forventes at blive fordelt på i alt 25 klasser inden for Handelsgymnasiets forskellige studieretninger såsom økonomi, internationale forhold og marketing. De unge får med en bestået HHX adgang til videregående uddannelser, og får samtidig et forspring til erhvervslivet.
Og det er ifølge rektor for Aarhus Handelsgymnasium, Knud Vestergaard Nielsen, en del af forklaringen på, at ansøgertallet er steget støt de seneste 10 år: 
"Det er gået op for flere og flere, at en HHX giver gode muligheder for videreuddannelse, samtidig med at HHX faktisk er en fordel i forhold til en erhvervskarriere," siger Knud Vestergaard Nielsen i en pressemeddelelse.

Rektor Knud Vestergaard Nielsen peger derudover på, at der efterhånden har bundfældet sig en større viden i Aarhus om Handelsgymnasiets høje kvalitet: 

"Vi kan fornemme, at skolen har et godt ry. Mange af vores elever og forældre er ambassadører for os, når de fortæller deres venner og familie, at her er rigtig godt at gå – og det breder sig som ringe i vandet," siger Knud Vestergaard Nielsen, der også vurderer, at brobygningsforløbene mellem Aarhus Handelsgymnasium og grundskolerne har en positiv effekt.

Om Aarhus Handelsgymnasium

  • HHX er en treårig gymnasial uddannelse, som giver adgang til videregående uddannelser, men også åbner for direkte ansættelse i det private erhvervsliv.
  • Der går cirka 1800 elever på Aarhus Handelsgymnasium
  • Uddannelsen består af et ½ års grundforløb og et 2 ½ års studieretningsforløb. 
  • Elever vælger mellem en række forskellige studieretninger inden for økonomi, internationale forhold, marketing mv.
  • Aarhus Handelsgymnasium findes fra august 2015 på adresserne Viemosevej i Viby og Vejlby Centervej i Risskov, som med de seneste tilmeldingstal bliver de to største gymnasier i Aarhus.
  • Århus Købmandsskole skiftede i forbindelse med fejringen af skolens 150-års jubilæum, navn til Aarhus Business College.

Publiceret 18 March 2015 14:30