Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Anklager går efter ekstra hård straf til overgrebs-mor:

"Hun vidste, hvad hun gjorde"

Anklagemyndigheden vil benytte speciel paragraf, så Ebeltoft-mor tiltalt for gentagne overgreb på datter kan få en ekstra lang fængselsstraf

Af
Danni Paulsen

Fredag kort før middag blev et stort nævningeting og tre juridiske dommere sendt til votering i sagen om omfattende seksuelt misbrug af en pige fra Ebeltoft begået af en aarhusiansk mand og pigens mor.

De skal nu afgøre, om den 47-årige mor er skyldig eller uskyldig i tiltalen, der omfatter 18 seksuelle overgreb, en enkelt blufærdighedskrænkelse og 19 tilfælde af at have optaget og videresendt overgrebene til den aarhusianske voldtægtsmand, som tog sit eget liv i arresten.

"Bevisbyrden er løftet. Efter min opfattelse er der ingen tvivl," lød det selvsikkert fra anklager Birgitte Ernst, da hun indledte sin procedure på tredje retsdag og opremsede noget af det barske indhold fra de 19 videoer.

"Vi har filmene. De viser, hvad der faktisk er sket, og i de tilfælde, hun (moren, red.) ikke husker, kan vi se eller høre hende."

Moren nægter sig skyldig i fem af de 38 anklagepunkter og bedyrer, at aarhusianeren i de tilfælde var alene om overgrebene, mens hun enten sov eller var i køkkenet, og at aarhusianeren havde brugt hendes telefon til at filme.

"Det giver ingen mening. Han kunne lige så godt have brugt sin egen, så han slap for at sende og slette fra hendes telefon. Det tager tid at gøre, og det tager tid at opstille kamera og filme. Hun kan ikke have undgået at vide, hvad der foregik, og hun greb ikke ind," erklærede Birgitte Ernst.

Op til 18 år

Hun lagde under sin procedure meget vægt på grovheden i overgrebene, og det svigt der blev begået af personer, der skulle passe på den lille pige, som på gerningstidspunkterne var mellem seks og otte år gammel.

"Når det tydeligt gør ondt på datteren, fortsætter hun. Hun gennemtvinger det. Jeg ved godt, det er ubehageligt, men I er nødt til at se videoerne igen og vurdere det. Hun gør intet for at beskytte sin datter," fastslog anklageren med blikket stift rettet mod nævningene.

Dømmes den 47-årige mor skyldig i tiltalen, så går strafferammen op til 12 år. Men anklagemyndigheden mener samtidig, at straffelovens §88 skal bringes i anvendelse. Den omhandler "særdeles skærpende omstændigheder", og giver mulighed for at lægge 50 procent oveni dommen. Således kan Ebeltoft-moren teoretisk idømmes 18 års fængsel, men Birgitte Ernst lod forstå, at paragraffen bruges i håb om, at retten vil dømme nærmere maksimumstraffen på 12 år.

"Hun var fuldt ud klar over, hvad hun gjorde. Der skal dømmes," sluttede Birgitte Ernst sin procedure.

Forsvarer: Ikke et sekund i tvivl

Moren har erkendt langt størstedelen af forholdene, og derfor brugte forsvarer Henrik Garlik mest tid på at gendrive nogle af anklagemyndighedens argumenter i de tilfælde, hun nægter sig skyldig.

"Hun har lagt kortene på bordet i det omfang, hun kan huske. Havde hun deltaget, er jeg også sikker på, at hun havde erkendt det," sagde Henrik Garlik.

Han bemærkede, at filmene i disse tilfælde var atypiske og filmet af aarhusianeren.

"Der er ikke tilstrækkelig bevis for, at tiltalte har medvirket. Man kan vel ikke afvise, at hendes telefon har ligget på et bord eller andet, og at han har benyttet den," forklarede han og sluttede:

"Denne sag er meget ulykkelig. Jeg er dog ikke et sekund i tvivl om, at hun ikke på noget tidspunkt har haft ønske om et seksuelt forhold til datteren. Hendes problem er, at hun ikke har været i stand til at sige fra."

Han vil ved strafudmålingen forsøge at overbevise retten om, at Ebeltoft-moren skal have en behandlingsdom frem for en fængselsdom.

23. oktober falder der dom i sagen. Strafudmåling forventes samme dag.

Publiceret 09 October 2020 00:00