Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Ny politi-enhed skal også passe på dyrene i Østjylland

Den specialiserede dyrevelfærdsenhed skal blandt andet have fokus på de såkaldte 'hvalpefabrikker', handel med levende truede dyrearter og import eller eksport af dyr

En ny politienhed med base hos Nordjyllands Politi, som blandt andet skal have fokus på dyrevelfærden i Østjylland, har mandag haft første arbejdsdag.

Den specialiserede dyrevelfærdsenhed skal have fokus på nogle nøje udpegede områder, og den skal dække både Nordjyllands, Midt- og Vestjyllands og Østjyllands politikredse. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

”Denne enhed skal opsøge sager og lave det, vi kalder fremadrettet efterforskning. Og det er nyt inden for dyrevelfærdsområdet. De skal fokusere på ulovlig handel med hunde, komplekse dyreværnssager om import eller eksport af dyr og handel med levende truede dyrearter,” forklarer sektionens leder Henrik Taagaard, fungerende politikommissær hos Nordjyllands Politi, i pressemeddelelsen.

Den specialiserede enhed har også til opgave at spotte nye tendenser på dyreværnsområdet og lave præventive indsatser, så sagerne kan fanges i opløbet, og dyrenes lidelser kan minimeres eller undgås.

I den forbindelse satser man på at høste fordele af at samarbejde med Tungvognscenter Nord (i relation til dyretransporter) og på tværs af politikredsene. I det hele taget er samarbejde et nøgleord i dyreværnssagerne:

”Jeg har allerede i denne uge inviteret politikolleger, Dyrenes Beskyttelse og andre dyreværnsorganisationer til et møde, hvor vi fortæller om vores nye enhed,” siger Henrik Taagaard i pressemeddelelsen.

Han oplyser desuden, at der også er tilknyttet en fast jurist til den specialiserede dyrevelfærdsenhed, hvilket understøtter en effektiv opgaveløsning og et smidigt samarbejde mellem politi og anklagemyndighed.

jwh

Enheden skal primært arbejde med

• Sager om ulovlig handel med hunde, herunder de såkaldte "hvalpefabrikker"

• Sager om import eller eksport af dyr

• Sager om handel med levende truede dyrearter

• Sager, der er udtryk for nye tendenser på dyreværnsområdet

Ud over den efterforskningsbaserede indsats forventes dyrevelfærdsenhederne også at varetage en præventiv indsats med henblik på at forebygge eller opfange vanrøgtsager i opløbet.Politiet etablerer tre specialiserede dyrevelfærdsenheder på landsplan.

De to andre er forankret i hhv. Midt- og Vestsjællands og Sydøstjyllands politikredse.

Kilde: Nordjyllands Politi

Publiceret 01 July 2019 18:04