Teknikere undersøgte den drabsdømtes lejlighed på Skovhøj i Hasselager efter de dødelige knivstik.

Teknikere undersøgte den drabsdømtes lejlighed på Skovhøj i Hasselager efter de dødelige knivstik. Øxenholt Foto

Retsreportage:

Er han død? Det ved jeg sgu ikke, men det håber jeg, for det fortjener han i allerhøjeste grad

66-årig mand idømt lang fængselsstraf for drab. Han stak en bekendt 11 gange med kniv og sagde til alarmcentralen og et vidne, han håbede, manden var død

Af
Jeppe Rafn

Mandag eftermiddag 3. september 2018 blev en 40-årig mand stukket 11 gange med en kniv i en lejlighed på Skovhøj i Hasselager. Da politiet kom frem, var han i live, men dødeligt såret, og han døde kort efter på skadestuen.

Anmelderen var en nu 66-årig mand, der boede i lejligheden og har erkendt, han havde stukket ham flere gange med en 10 cm lang foldekniv.

Det kom frem under retssagen mod den 66-årige mand, som netop er afsluttet. Han er en spinkel og svækket mand, der måtte køres ind i retten i kørestol og var tydeligt gangbesværet. Han kunne dog gå på toilet uden at skulle bruge kørestolen, men det skete med små, slæbende skridt.

I Retten i Aarhus fortalte han, at han på den skæbnesvangre havde fået uanmeldt besøg af den 40-årige mand, som han kendte, men ikke brød sig om og var bange for. Gæsten var meget påvirket af alkohol og stoffer og kunne næsten ikke snakke, men efter kort tid gik han hen til den tiltalte, der sad i en lænestol, og begyndte at slå løs på ham med knytnæver i ansigtet. Den tiltalte fik sine briller slået af, har han forklaret i retten, men det lykkedes ham at få fat i en foldekniv, der lå på bordet, og give gæsten flere knivstik.

Nødværge?

Den 66-årige og hans forsvarer Hanne Sølgaard har sagt og holdt på, at han handlede i nødværge, fordi han blev angrebet, og at han ikke havde til hensigt at dræbe den 40-årige.

De tre dommere og syv nævninge kom dog i deres behandling af skyldsspørgsmålet frem til, at han var skyldig i drab og sandsynligvis havde til hensigt at dræbe gæsten. Dels på grund af de mange knivstik, hvoraf to var dødelige. Det var et 14 cm dybt stik i brystet og et syv cm langt stik i bugen. Dels på grund af udtalelser til alarmcentralen og et vidne, han mødte i et vaskerum lige efter episoden.

I opkaldet til alarmcentralen havde operatøren spurgt, om han var død, hvortil den tiltalte havde svaret: ”Det ved jeg sgu ikke, men det håber jeg, for det fortjener han i allerhøjeste grad.”

Efter knivstikkeriet gik den nu drabsdømte over i bebyggelsens vaskerum, hvor han blev anholdt og havde en foldekniv på sig.

Efter knivstikkeriet gik den nu drabsdømte over i bebyggelsens vaskerum, hvor han blev anholdt og havde en foldekniv på sig. Øxenholt Foto

Bagefter i vaskerummet mødte han en kvinde, som han bad om hjælp til at tørre blod i ansigtet af. Kvinden vidnede i retten og fortalte, han havde sagt ”nu ligger han derovre, jeg håber, han er død, så er jeg fri for den plageånd.”

Lokalavisen deltog i grundlovsforhøret, der fandt sted dagen efter drabet. Her mødte den dengang 65-årige mand op med store friske sår, der var blevet lappet med tape. Retten havde da også noteret sig skaderne og kunne ikke udelukke, at den afdøde havde startet volden. De tre dommere og seks nævninge var dog alle enige i, at det ikke var nødvendigt med knivstik for at forhindre angrebet – det vil sige, at der efter rettens mening ikke var tale om nødværge.

Begge misbrugere

Under retssagen kom det frem, at begge mænd var misbrugere. Den 66-årige mand har siden teenageårene drukket og taget cannabis, og han lider af en lang række sygdomme, blandt andet hepatitis, kol, tinnitus og grå stær. Han får også antidepressiv medicin og blev i en ung alder tilkendt førtidspension på grund af fysiske og psykiske problemer.

Han er dog normalt begavet og var ikke sindssyg i gerningsøjeblikket. Det har en mentalerklæring og retslægerådet slået fast, og han er derfor egnet til en almindelig fængselsstraf, fremhævede anklager Birgitte Ernst i retten. Hun mente derfor, at han skulle straffes med ubetinget fængsel i 12 år, hvilket er udgangspunktet i drabssager.

Skærpende forhold

Anklageren fremhævede det som en skærpende omstændighed, at den 66-årige stak sit offer hele 11 gange med kniv. Flere af disse stik var ifølge anklageren på bagkroppen, og efter anklagerens opfattelse blev afdøde stukket bagfra. Afdøde havde blandt andet et stik i ballen, som den 66-årige selv har forklaret med, at den 40-årige faldt ned på maven, og han faldt oven på ham med kniven.

En anden skærpende omstændighed var ifølge anklageren, at afdøde var værgeløs. Han var kraftigt påvirket af alkohol og stoffer og havde derfor stærkt nedsat bevægelse og reaktionsevne. Det vidste og udnyttede den tiltalte, som under normale omstændigheder selv med en kniv ikke ville have haft en chance mod afdøde, som var næsten to meter høj og vejede næsten 100 kilo.

Den drabsdømtes lejlighed blev afspærret og undersøgt efter knivstikkeriet.

Den drabsdømtes lejlighed blev afspærret og undersøgt efter knivstikkeriet. Øxenholt Foto

Værgeløs?

Forsvarer Hanne Sølgaard derimod mente, der var en række formildende omstændigheder ved drabet og den tiltaltes personlige forhold. I første omgang gik forsvareren efter at få sin klient erklæret uskyldig på grund af nødværge, og da retten underkendte det og erklærede ham skyldig i drab, gik hun efter at få en dom på under fem års fængsel, som under normale omstændigheder er minimumsstraffen for drab.

Forsvareren hæftede sig ved, at det var afdøde, der var begyndt at slå på hendes klient, og at han var blevet gennemhaglet af slag, inden han gjorde gengæld.

”Han sidder i en stol og kan ikke komme nogle vegne. Derfor tager han kniven frem,” sagde forsvareren.

Hun var desuden helt uenig i anklagerens påstand om, at afdøde var værgeløs.

”Intet tyder på, han var værgeløs. Han havde drukket og taget stoffer ja, men det var han vant til, og han er meget, meget større end min klient, der også dengang var tynd og svækket,” sagde Hanne Sølgaard.

Alder

Den drabsdømtes alder på 66 år gav også anledning til uenighed mellem anklager og forsvarer om straffens længde. Når man er fyldt 65, kan alder være en formildende omstændighed, der kan give strafnedsættelse.

Det mente forsvareren, der tidligere havde spurgt sin klient om hans livsudsigt. Her svarede han, at han til en samtale med en læge for fem år siden havde fået at vide, han højst ville leve til 2020.

”Han er så svækket, at det er tvivlsomt, om han vil overleve, hvis han får en længerevarende fængselsstraf,” sagde forsvareren.

Anklageren derimod mente ikke, alderen skulle have betydning for straffen, fordi den 66-årige ikke lider af livstruende sygdomme og ifølge en lægeudtalelse har gode livsudsigter.

”Tværtimod kan en straf med faste rammer have en gavnlig effekt for ham. Han kan få det bedre af at komme i fængsel,” sagde anklager Birgitte Ernst.

Dommen

De tre dommere (der hver har to stemmer) og fem af de seks nævninge stemte for 11 års fængsel, mens én nævning stemte for 10 års fængsel. Det blev derfor afgjort med stemmeflertallet 11 mod 1, at dommen blev på ubetinget fængsel i 11 år.

Dommeren kom ikke med nogen begrundelse for straffens længde, udover at drab normalt straffes med 12 års fængsel.

Anklager Birgitte Ernst har erklæret sig tilfreds med dagens dom, mens forsvarer Hanne Sølgaard på sin klients vegne udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen. Forsvareren ønsker derudover ikke at udtale sig om dommen.

Den drabsdømte 66-årige mand blev ført tilbage i fængsel efter retssagen og skal fortsat sidde varetægtsfængslet, indtil han skal begynde at afsone dommen.

Han skal betale sagens omkostninger, og der kommer et erstatningskrav mod ham, der skal afgøres særskilt ved en civil behandling.

Publiceret 25 June 2019 19:00