Retsordfører og gruppeformand for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, mener, at de unge, der laver ballade i bybusserne i Aarhus, skal udvises.

Retsordfører og gruppeformand for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, mener, at de unge, der laver ballade i bybusserne i Aarhus, skal udvises.

DF-profil:

Indsæt politi og udvis aarhusianske busbøller

Formand for retsudvalget på Christiansborg, Peter Skaarup, mener, at de unge, der laver ballade i de aarhusianske bybusser skal hjemsendes fra Danmark

Af
Danni Paulsen

Mandag og tirsdag har TV2 Østjylland berettet om unge mennesker, der hærger de aarhusianske bybusser og skaber utryghed for borgere og buschauffører.

Angiveligt skulle flere af de utryghedsskabende unge være af anden etnisk herkomst end dansk.

"Det sker som oftest i de busser, der kører til Gellerup eller andre ghettoområder. Men det er generelt på alle linjer, jeg oplever det. Bare i sidste uge var der uro i busser, jeg kørte med både på linje 1A i Kolt, linje 2A og linje 11," siger en arbejdsmiljørepræsentant hos Aarhus Sporveje til TV2 Østjylland.

Den historie har nu nået Christiansborg og formand for Retsudvalget, Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti.

På Twitter spørger toppolitikeren fra landets næststørste parti retorisk, om Socialdemokratiet på baggrund af denne sag vil medvirke til at hjemsende uintegrerede indvandrere.

Udvisning og politi

Lokalavisen Aarhus har bedt Peter Skaarup uddybe, om at de pågældende ballademagere i bybusserne skal udvises.

Vi kan ikke leve med, at man gør vores busser utrygge

"Ja, hvis nogen laver noget kriminelt og ikke gider integrere sig, så mener jeg faktisk ikke, at de hører hjemme i Danmark. Er de ikke danske statsborgere, og gider de ikke Danmark, hvilket noget tyder på, når man ikke kan opføre sig ordentligt, så synes jeg, at sagen er klar."

Det siger han, selvom han ikke ved, om busbøllerne rent faktisk er danske statsborgere.

"Det ved jeg ikke, nej. Men hvis de ikke er, så er sagen klar. Vi kan ikke leve med, at man gør vores busser utrygge, for rigtig mange mennesker er afhængige af at transportere sig trygt i en bus. Og noget tyder jo desværre på, at nogen ikke er trygge ved det mere i Aarhus," siger Peter Skaarup.

Der er angiveligt tale om meget unge mennesker. Hvad tænker du om at skrive ud offentligt, at meget unge mennesker skal hjemsendes?

Hvad kan man så ikke finde på i ens dagligdag?

"Det kommer jo an på den enkelte sag. Er man dansk statsborger, er man selvfølgelig sikret fra udvisningssanktion. Er man ikke det og ude af stand til at integrere sig, så må vi tage skarpere redskaber i brug. Der er også brug for mere politi i bybusserne, så man kan sætte hårdt ind overfor den her utryghedsskabende adfærd og visitere dem, hvis de har våben eller det, der ligner. I det hele taget synes jeg, at den socialdemokratisk ledede Aarhus Kommune skal skrue bissen på og sanktionere de kriminelle og hårdt og konsekvent. Det gælder alle midler - også udvisning.

Kommunen kan vel ikke udvise folk?

"Nej, men der kommer jo nogle nye ungdomskriminalitetsnævn, hvor der bliver sat hårdt og hurtigt ind overfor de unge, der ikke vil indordne sig under vores samfunds regler. Der kommer nogle redskaber - også til børn under den kriminelle lavalder - som man kan bruge, hvis man vil. Socialdemokraterne siger, de vil en stram udlændingepolitik, men det flertal, der regerer i Aarhus vil en lempelig udlændingepolitik. Jeg mener bare, at en socialdemokratisk ledet kommune skal agere på sager som denne," understreger Peter Skaarup.

"Noget dybere stikker under"

Som loven er i dag, så er der næppe hjemmel til, at en domstol kan dømme en person til udvisning på baggrund af utryghedsskabende adfærd i en bus - da slet ikke, hvis personen er dansk statsborger eller under den kriminelle lavalder.

Ikke desto mindre mener Peter Skaarup, at det er rimeligt at kræve unge udvist for at lave ballade i de aarhusianske bybusser.

"Hvis man laver ballade i en bybus, ligger der givetvis noget meget værre bagved. Så tyder alt jo på, at der stikker noget dybere under. Kan man finde på at lave ballade og genere andre mennesker i en bybus, hvad kan man så ikke finde på i ens dagligdag? Så er man bare ikke godt integreret, hvis man er indvandrer, eller godt opdraget, hvis man ikke er indvandrer. Som jeg hører det, er balladen et udtryk for, at der er mange unge fra Aarhus Vest, som kommer ud af familier, der er uden for pædagogisk rækkevidde. Hvis man ikke får hejst nogle flag, der virkelig betyder noget for de her miljøer, og der tror jeg, udvisning har en effekt, så sker der ingenting," forklarer han.

Ifølge Aarhus Sporveje er antallet af anmeldelser om hærværk, chikane, flaskekast, vold og trusler i bybusserne steget fra 23 i 2016 til 41 i 2018.

Publiceret 09 April 2019 17:33