DEBAT:

"Bandekonflikten må ikke ende i en diskussion om 'dem og os'"

Af Michael Krogh Hansen Politiassistent ved Østjyllands Politi, Central Efterforskning, tillidsmand Kandidat til byrådet, 2017 for Socialdemokratiet

Aarhus har i den seneste tid været udsat for overgreb. Smilets By kæmper lige nu med en flok utilpassede grupperinger med hang til kriminalitet, i særdeleshed vold i flere forskellige former. Grupperinger af unge og ældre mænd, der er fælles om at indgå i grupper, hvor man udøver kriminalitet uden hensyntagen til andre eller de omgivelser, man befinder sig i.
I medierne har der siden maj været artikler og indslag om grov vold i gadebilledet. Der har i bydele været flere skyderier, knivstikkeri, grov vold og drabsforsøg i beboelseskvarterer, hvor helt almindelige mennesker lever, hvor børn leger, hvor man går tur med hunden eller bare lige henter avisen.
Fuldstændig upåagtet andre mennesker leger man røvere og soldater i byens gader, skyder til højre og venstre, mens man udsætter byens mange borgere for fare og ikke mindst udsætter dem for den indre uro, utrygheden ved at færdes i byen.
Grupperinger fra Aarhus strides med de nyankomne LFT, Loyal to Familia. Gruppering fra København.
Østjyllands Politi har indført visitationszoner i byen, dette med henblik på at komme volden til livs, og konfiskerer diverse våben, slag-, stik- og skyde-våben, som de formastelige er i besiddelse af.
Flere er anholdt og medlemmer fra begge grupperinger er varetægtsfængslet. Visitationszoner virker, ingen vil i fængsel.
Politiet har ydet en kæmpe indsats i en tid, hvor politiet i forvejen er presset på ressourcer. Det gælder beredskabet og vagtcentralen, der 24 timer døgnet rundt enten modtager anmeldelser eller rykker ud til gerningssteder og patruljere i byen.
De kriminalpræventive tiltag, hvor man blandt andet opsøger unge i de udsatte områder, man taler sammen med de unge, der enten er direkte involveret eller dem, der er i periferien. Målet er at forsøge at påvirke i en anden retning.
Politibetjente, særligt i Aarhus V, som kender området og persongalleriet i grupperne, er særligt synlige, dels for at forebygge, dels for at skabe tryghed for alle de beboere, som ikke ønsker uroen i området.
Endelig efterforskningen af kriminaliteten, både den bagudrettede og fremadrettede, hvor man samler hændelserne, og opbygger bevisbyrden til afgørelse i retten.
Kort sagt Østjyllands Politi er i offensiven.
Visitationszonen blev udvidet til også at omfatte Tilst. Her forsøger grupperingen LTF at etablerer sig.
Østjyllands Politi følger med og etablerede mobil politistation i området, dette for at tilkendegive, at der holdes øje med grupperne og for at vise de lokale beboere, at man ikke ønsker denne udvikling.
Som Politiinspektør Lau Thygesen udtrykte det i Jyllands Posten 19. juli:
"Når bander flytter sig, så flytter vi med, vi vil vise bandemedlemmerne, at vi holder øje med dem og deres aktiviteter, så vi kan forhindre, at de får held til rekruttere nye, unge medlemmer."
Disse grupper af mennesker har kun et for øje, og det er egen vinding. Ikke nok med at man ønsker at udvide sit marked for kriminalitet, så ønsker man også at erhverve nye medlemmer til gruppen. Typisk unge drenge med lidt uro i kroppen.
Disse drenge eller børn kan så udnyttes til at varetage bagmændenes interesser mod tilbud om medlemskab, pænt pakket ind i et løfte om en spændende tilværelse, sådan lidt ligesom på film.
Det er fandeme så usympatisk, som det kan blive.

Aarhus Kommune har iværksat tiltag på gadeplan for at imødegå og forhindre, at unge drenge bliver involveret i bandekonflikten. Forebyggende arbejde fra Aarhus Kommune er helt afgørende for at forhindre, at unge drenge føler sig lokket eller tvunget ind i bandekonflikten. Den gode samtale, eller nærmere samtaler, med en opsøgende medarbejder fra kommunen kan være det helt afgørende for, at man som ung vælger en anden løsning end at gå ind i en bande.
Aarhus Kommune følger og samarbejder tæt sammen med politiets kriminalpræventive medarbejdere. Der er tale om uvurderligt arbejde fra personale, som er helt tæt på de unge. Netop dette personale, kommunalt, frivilligt eller fra politiet, er voksne, som de unge kan betro sig til, og som faktisk kan være den afgørende stemme, som vejleder på det helt rigtige tidspunkt.
Begår man vold, grov vold, som helt ung, så skal det have en konsekvens. Vi vil som samfund ikke acceptere vold. Den forurettede skal kunne se, at gerningsmanden straffes for sin forbrydelse. En straf kan samtidig også være en hjælpende foranstaltning for gerningsmanden, særligt de helt unge.
Det kunne være tvungen skolegang, tæt opsyn af det offentlige eller anbringelse på institution, hvor pædagogisk personale følger den unge med henblik på at ændre en adfærd.
I lokalsamfundet har man også sagt fra. Beboere i Gellerup har etableret demonstration mod bander i området. Et super vigtigt signal til de personer, der tager patent på områder, som ikke er deres.
For mig er det vigtig, at der i kølvandet på en sådan igangværende konflikt mellem grupperinger af bandemedlemmer ikke opstå en diskussion af dem og os.
Der er kun disse bandemedlemmer, der er problemet, ikke hele befolkningsgrupper. Vi skal ikke have en diskussion om dem og os.
Som borger kan man hjælpe bekæmpelse mod bander ved at kontakte det offentlige og fortælle, hvad der sker i ens område. Man kan som i Gellerup etablere demonstrationer, hvor man tilkendegiver, at man ikke ønsker volden eller bander i byen.
Vi skal bekæmpe bandekriminalitet, det skal vi gøre sammen, politi, Kommune og borgere.

Publiceret 08 August 2017 16:00