Østjyllands Politi i stor omstrukturering:

80 medarbejdere flyttet ind i Aarhus - 35 rykker til Randers

Ny struktur skal give tid til kerneopgaverne

En reorganisering, der har været undervejs siden foråret 2016 betyder, at Østjyllands Politi fra den 1. januar arbejder i en ny struktur.
Baggrunden for reorganiseringen er at sikre, at Østjyllands Politi også fremadrettet kan leve op til nye krav og kriminalitetsformer, og målet er at give borgerne i Østjylland det bedst mulige politi.
"Vi har fået en ny virkelighed i politiet, hvor vi både skal løse opgaver i egen kreds og assistere i andre kredse, og hvor kriminalitetsbilledet har ændret sig og er flyttet på nettet og på tværs af kreds- og landegrænser. Det er nye opgaver, vi skal håndtere, samtidig med, vi fortsat skal sikre tryghed og sikkerhed for borgerne i Østjylland og være et effektivt og tilgængeligt politi. Det er derfor, vi nu justerer vores organisation," siger politidirektør Helle Kyndesen.
Politiområdet i Østjyllands Politi går fra at være delt op i beredskab, lokalpoliti og efterforskning til nu at være opdelt i tre centre: Operativt Center, Efterforskningscenter og Borger- og forebyggelsescenter.
Hertil kommer det nye Særlig Efterforskning Vest (SEV), der er afløseren for Task Force Vest.
"Den nye strukturering betyder, at vi får en mere fleksibel organisation, hvor den enkelte medarbejder får mere tid til kerneopgaven. Det vil styrke både vores sagsbehandling og vores efterforskning, men også vores forebyggelsesarbejde og den service vi yder over for borgerne," siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen.
Særlig Efterforskning Vest flyttede 1. januar ind på hovedpolitistationen i Aarhus med cirka 80 medarbejdere. Deres primære opgave bliver at bekæmpe den særligt alvorlige og kredsoverskridende kriminalitet vest for Storebælt.
Samtidig flytter cirka 35 medarbejdere, der hidtil har haft arbejdsplads i Aarhus, til politistationen i Randers.
Politistationen i Grenå flytter i løbet af foråret fra den nuværende adresse på Vestre Skovvej til den gamle toldbygning på havnen i Grenå. De seks nærpolitistationer og landbetjenten på Samsø fortsætter som hidtil.
dp

Publiceret 02 January 2017 13:06