Kattekillingen Hobbs, der blev skudt i et villakvarter på Fuglebakken og senere måtte aflives

Kattekillingen Hobbs, der blev skudt i et villakvarter på Fuglebakken og senere måtte aflives

Kattemorder risikerer fængselsstraf

Politiet betragter skud mod katte som dyremishandling, der har en strafferamme op til 2 års fængsel

Af
Af Jeppe Rafn

Hvis man skyder og dræber en kat, bliver det betragtet som hærværk. Hvis man rammer katten, og den ikke øjeblikkeligt dør, bliver det betragtet som dyremishandling. Og det gør ikke straffen mindre, fortæller vicepolitikommissær Svend Aage Nielsen, Østjyllands Politi.
"Det er en meget alvorlig forseelse at skyde efter en kat."
Han betragter sagen om katten Hobbs, der blev skudt 19. august og senere måtte aflives, som dyremishandling. Og vicepolitikommissæren påpeger, at dyremishandling ifølge Dyreværnsloven straffes med fængsel indtil 1 år, i gentagelsestilfælde indtil 2 år. Det vil sige, at hvis den person, der skød Hobbs, står bag flere af skudepisoderne mod katte i Fuglebakkekvarteret, kan vedkommende i yderste konsekvens risikere 2 års fængsel.
Praksis er dog noget mildere i form af bøde, betinget dom eller en kortere fængselsstraf, oplyser cand. jur. Erik Frodelund. Hverken Østjyllands Politi eller familierne i Fuglebakkekvarteret, der har fået katte skudt, har modtaget nye oplysninger, der kan føre til opklaring af sagerne, og politiet har lagt sagerne i bero, fordi man ikke har nogle brugbare oplysninger.

null

Publiceret 23 September 2009 03:00