SE ALLE BILLEDERNE:

Amtssygehus-grunden bliver ny, gammel og grøn

2.500 beboere kan om få år flytte ind på den gamle Amtsygehus-grund i Aarhus C. De første planer er klar

Af
Tekst af Christina S. Johansen Illustration: Sleth A/S og Vandkunsten

Når de sidste medarbejdere er flyttet ud i løbet af 2018, skyder et spritnyt boligområde med plads til 2.500 beboere op på Amtssygehus-grunden. Planerne for det nye område kunne alle interesserede aarhusianere høre meget mere om på et borgermøde tirsdag efter redaktionens deadline.
Aarhus Kommune er nemlig klar med første udkast til en udviklingsplan for Amtssygehus-grunden.
De nysgerrige borgere kunne derfor blandt andet høre, at den sydlige del af området skal bestå af byhuse, mens bebyggelsen i nord er inspireret af byens klassiske karréer.
En større park midt i området samt mindre lommeparker og alléer skal sikre masser af grønt, hvor dele af den eksisterende beplantning søges bevaret.
Ligeledes vil mange af de oprindelige bygninger fra 1930'erne bestå.
Mod Viborgvej får området desuden en plads for et eventuelt kommende letbanestop, og bebyggelsen vil her blive tilpasset for at sikre plads til både et eventuelt fremtidigt letbanetracé og vejbeplantning på Viborgvej.

Borgere inddraget i proces

Bente Lykke Sørensen, der er chef for Bolig og Projektudvikling i Aarhus Kommune, forklarer, at en udviklingsplan ikke er et juridisk bindende dokument:
“Men det er her, vi får fastlagt nogle principper for området, som vi kan bruge som styringsredskab, når området udbydes til salg, forventeligt i løbet af første halvår 2018,” siger hun.
Disse principper har aarhusianerne haft masser af mulighed for at påvirke. Der har nemlig været en stor grad af borgerinddragelse på projektet.
“Vi har lyttet til borgerne blandt andet ved at bestræber os på ikke at bygge i mere end seks etager og bevare en stor grad af eksisterende bygninger. Vi bevarer sengebygningen, portbygningen, kapellet og inspektørboligen,” siger Bente Lykke Sørensen, som desuden forklarer, at tanken er at lave et hul i form af en vej i sengebygningen. På den måde får man et kig ned gennem området, og der kommer mere sammenhæng mellem nord og syd, foruden en nemmere adgang til et eventuelt letbanestop længere ude i fremtiden.
I alt kommer der 10.000 etagekvadratmeter bygninger på den gamle Amtssygehus-grund, men alt dette bliver, som nævnt, krydret med masser af grønt. “Blandt andet skal vi tænke en park ind, som kan håndtere store mængder regnvand. Den skal kunne tåle at stå under vand, når vi oplever de her 100 års-hændelser. Resten af tiden skal den benyttes til leg, sport og være med til at skabe et godt byliv,” siger Bente Lykke Sørensen, som fortsætter:
“Vi har også tænkt meget i facaden ud mod Viborgvej. Den er i forvejen ikke så lækker, så her sørger vi eksempelvis for plads til træer.”

Boliggaden med såkaldte townhouses.

Boliggaden med såkaldte townhouses.

Parken fra porten mod syd. Læs mere om udviklingen af Amtssygehuset på www.aarhus.dk/amtssygehuset

Parken fra porten mod syd. Læs mere om udviklingen af Amtssygehuset på www.aarhus.dk/amtssygehuset

null

Publiceret 25 October 2017 14:30

Lokalavisen Aarhus nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Aarhus
SENESTE TV