Fra Tulip-slagteri til boligbyggeri:

Nu skal der bygges

Nu kan arbejdet på Tulipgrunden starte, efter byrådet ved Aarhus Kommune har vedtaget, at der nu må bygges på grunden

Af
Af Martin Jørgensen

Mandag i sidste uge kunne Teknisk Udvalg enstemmigt tiltræde indstillingen til byrådet ved Aarhus Kommune med en bemærkning om, at der bør sikres en fornuftig trafikafvikling i krydset Høiriisgårdsvej, Truevej og J. P. Larsens Vej.
Derudover ønsker man desuden at følge trafikafviklingen i området nøje, ifølge den officielle udvalgserklæring fra teknisk udvalg.
Den indstilling blev efterfølgende vedtaget ved byrådet, og der er nu indgået en aftale om etablering af 4.800 m2 almene boliger i området, hvilket svarer til en andel på knap 15 procent af det samlede boligareal i lokalplanområdet.
Entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S, der er bygherre på projektet, skal være med til at omdanne og modernisere de forfaldne Tulip-bygninger til boliger i Brabrand.

Spøgelsesby

“Nu kan vi endelig komme i gang med at tage de første spadestik, og det ser vi meget frem til,” siger Dan Pilgaard Nielsen, ingeniør ved A. Enggaard A/S.
Tulipgrunden, der siden 2008 har stået tom, er blevet udsat for vandalisme, og der har alt i alt været 11 brandstiftelser.
Det er slut nu, hvor de faldefærdige industribygninger bliver erstattet af spændende boligprojekter.

Danish Crown river ned

Selve nedrivningen står den tidligere ejer, Danish Crown, for, hvorefter A. Enggaard A/S kan begynde at bygge de 192 boliger, som virksomheden er ansvarlig for.
“Vi ser frem til at løfte området fra at være en spøgelsesby til at være et lækkert, rekreativt boligområde,” siger Dan Pilgaard Nielsen, der endnu ikke er gået i gang med markedsføringen af boligerne, da det, ifølge ham, ville være at modarbejde den beslutningsproces, der har været undervejs.
Processen med Tulipgrunden har været undervejs i 2,5 år, og flere parter har været inde over sagen. Blandt andet høringssvar fra borgerne, hvor den øgede trafik i fremtiden har været et af hovedproblemerne. Det er der blevet taget hånd om, slår Dan Pilgaard Nielsen fast.
“Vi har haft trafikeksperter inde over sagen, hvor vi eksempelvis har haft droner hængende hen over området for at overvåge trafikken, så vi er sikre på, at vi har taget højde for de trafikale problemer, der måtte opstå i fremtiden,” siger ingeniøren, der samtidig fortæller, at de første dobbelthuse er projekteret til at være færdig i foråret 2018.

Publiceret 22 August 2017 15:00

SENESTE TV