Trivsel i skolen:

Elever giver toiletterne dumpekarakter

78 procent af eleverne i folkeskolerne mener, at toiletterne ikke er rene og pæne. Rådmand vil renovere og opdrage

Af
Louise Nyvang Burmeister

Seks procent af eleverne på de aarhusianske folkeskoler mener, at toiletterne er rene og pæne.
Det viser dette års Elevtrivselsmåling i Aarhus, som for nylig er offentliggjort.
På den skole, hvor det efter elevernes mening står værst til med toiletforholdene, er 93 procent uenige eller meget uenige i, at toiletterne er rene og pæne. Gennemsnittet ligger på 78 procent.
Tallene bekymrer centerleder på Dansk Center for Undervisningsmiljø:
“Det, tænker jeg, er alarmerende,” siger centerleder Jannie Moon Lindskov.
“Dårlige toiletforhold kan have mange store konsekvenser. Man risikerer, at eleverne holder op med at spise og drikke i skolen, fordi de vil undgå at bruge toiletterne. Det kan give dem ondt i maven og utilpashed, svække deres koncentrationsevne og dermed påvirke deres generelle trivsel i skolen og evnen til indlæring,” siger Jannie Moon Lindskov.
Hun kalder det et fælles ansvar for både kommune, skole, rengøringspersonale og elever.
“Ude på skolerne kan man gøre meget for at give eleverne et medansvar, for at toiletterne holdes rene og er et trygt sted at være. På nogle skoler har man for eksempel fået eleverne til at udsmykke og indrette toiletterne for at få dem til at passe bedre på dem. Jeg har også hørt om skoler, der har introduceret rengøringspersonalet over for eleverne, så de derfor måske er mere tilbøjelige til ikke at tisse ud over det hele. Det er små og gratis tiltag, man kan gøre ude på skolerne,” siger Jannie Moon Lindskov og understreger, at det i høj grad også er et kommunalt ansvar.

“Det skal vi arbejde med”

Aarhus Kommunes rådmand for Børn og Unge, Bünyamin Simsek (V) vil sætte ind på flere områder.
“78 procent er for meget. Det skal vi arbejde med,” siger han og uddyber:
“Mange af toiletterne er af ældre dato og meget slidte. Dem skal vi have opgraderet.”
Magistraten for Børn og Unge vurderer at, det vil koste et sted mellem 75 og 103 millioner kroner, alt efter hvor mange skoler man vil renovere og bygge toiletter på.
Vurderingen er, at der mangler 350 toiletter på 36 skoler i de kommende 10 år, hvis man sammenligner med Arbejdsmiljølovens regler om et toilet pr. 15 personer.
10 skoler vurderes i 2025 at få over 20 (og nogle steder tæt på 30) elever pr. toilet. Det drejer sig om Elev Skole, Virupskolen, Risskov Skole, Skødstrup Skole, Lisbjerg Skole, Læssøesgades Skole, Katrinebjergskolen, Viby Skole, Malling Skole og Skåde Skole.
“Vi (Venstre, red.) har foreslået at bruge 63 millioner kroner på at få de 60 procent af skolerne, som har utidssvarende toiletter, renoveret. Derudover vil vi arbejde for at fremrykke anlægsdelen, som egentlig først skal diskuteres næste år, og allerede i år afsætte 40 millioner kroner til at bygge ekstra toiletter,” siger Bünyamin Simsek, der også peger på, at det handler om opdragelse.
“Det er ikke kun noget, vi kan betale os ud af,” siger rådmanden og uddyber:
“Vi skal være med til at præge de unge, men forældrene har også et ansvar for at sikre, at børnene lærer at efterlade toilettet, som man gerne vil modtage det.”
Rådmanden mener også, at tidspunktet for rengøring kan gøre en forskel.
“Vi skal have kigget på, om vi skal have rengøringsselskaber til at komme, når eleverne er tilstede. Jeg tror på, at det vil have en positiv psykologisk effekt, at man ser, at der er mennesker, der gør rent efter en. At det papir, man smed, ikke bare hokus-pokus magisk forsvinder igen,” siger han.


Elevernes trivsel

I en artikelserie dykker vi ned i tallene i 'Elevtrivselsmåling 2016', som blev gennemført i alle landets folkeskoler i januar og februar i år og offentliggjort i august. Målingen bestod af to spørgeskemaundersøgelser, en for 0.-3.klasse og en for 4.-9. klasse. Vi har kigget nærmere på den sidstnævnte. 
Der blev i alt stillet 40 spørgsmål, og vi kigger i de kommende uger nærmere på udvalgte parametre på de 47 aarhusianske folkeskoler.

Publiceret 20 September 2016 06:00

SENESTE TV