Egelund lukker:

“Vi er rigtig utilfredse”

Fællesrådet for Beder-Malling-Ajstrup er ikke begejstret for nye trafikplaner

Af
Christina Johansen

Christina S. Johansen

I Trafikplan 2017 er der lagt op til en nedlæggelse af trinbrættet ved Egelund, og samtidig reduceres antallet af afgange for linje 100 fra fire til tre i timen.
Disse beslutninger er fællesrådet for Beder-Malling-Ajstrup i den grad uenige i.
“Vi mener, at det er et ualmindeligt dårligt forslag, og vi er rigtig utilfredse. Snakken går herude - så det er noget folk er oprigtigt opmærksomme på,” fortæller Jørgen Friis Bak, der er formand for fællesrådet.
Han slår ned på flere punkter. Eksempelvis mener fællesrådet, at der er begået en fejl i behandlingen af materialet.
“Bus- og letbane-linjer er behandlet hver for sig. Derved smuldrer sammenhængen. Man argumenterer for reduktionen af linje 100 med, at det opvejes af en god letbaneforbindelse, og omvendt indgår det i argumentationen for nedlæggelse af trinbrættet ved Egelund, at der er gode busforbindelser,” fortæller Jørgen Friis Bak.
Desuden finder fællesrådet det for optimalt med et trinbræt ved Egelund, fordi lokalsamfundet arbejder på at gøre Egelund til et grønt centrum med udbygning af idrætscentret til et borgercenter med blandt andet et nyt bibliotek for Aarhus Syd.
Desuden peger Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd på, at Egelund er et oplagt sted for et såkaldt park-and-ride anlæg for dem, der bruger Oddervej og den kommende Bering-Bedervej. Her skulle man så kunne parkere sin bil og tage letbanen videre ind til Aarhus.
“Vi troede, at letbanen ville betyde et løft af den offentlige trafik, men nu bliver vi dobbelt dårligt ramt. Så alt i alt er det noget rigtig skidt,” siger Jørgen Friis Bak.

Trafikplan 2017

  • Midttrafik har i samarbejde med Teknik og Miljø samt Region Midtjylland udarbejdet forslaget til en plan for den kollektive trafik kaldet 'Trafikplan 2017'.
  • På kommende byrådsmøde skal Aarhus Byråd tage endeligt stilling til planen.
  • Teknik og Miljø foreslår byrådet at tiltræde følgende:
  • Standsningstedet ved Egelund lukkes med begrundelsen, at det er svagt benyttet og ligger tæt på et busstoppested.
  • Stop på Kongsvang og Vilhelmsborg bevares men med begrænsninger.
  • Eksempelvis går Kongsvang fremover fra fire til to stop i timen.
  • Stoppestedet Assedrup i Odder bevares med behovsstandsning.
  • At der overhovedet skal kigges på stoppesteder og køreplaner netop nu, skyldes overgangen fra tog til letbane.
  • Letbanen begynder at køre i etaper fra maj til slutningen af næste år.
  • Stationerne Assedrup, Egelund, Vilhelmsborg og Kongsvang er kommet på dagsordenen, da de er ”svagt benyttede”, som Midttrafik udtrykker det.

Publiceret 20 September 2016 09:00

SENESTE TV