Tranbjerg Fællesråd:

“Vil vi have indflydelse, må vi selv på banen”

I Tranbjerg har de tænkt ud af boksen i forhold til byens fremtid. “Vi har ikke ladet os begrænse,” siger fællesrådsformanden

Af
Christina Johansen

Christina S. Johansen

I Tranbjerg Fællesråd vil de gerne have indflydelse, så derfor slog de også hurtigt til, da der blev åbnet for høringssvar til Aarhus Kommunes 'Planstrategi 2015 - Klog vækst frem mod 2050'.
Fællesrådet arrangerede en række borgermøder, hvor “Tranbjergs fremtid” var temaet. På møderne blev der virkelig tænkt ud af boksen i forhold til indretningen af Tranbjerg frem mod år 2050.
“Vi har kastet mange bolde op og har ikke ladet os begrænse af økonomi, og hvem der ejer de forskellige områder, som vi har valgt at fokusere på,” fortæller formanden for Tranbjerg Fællesråd, Jørgen Halle, før han fortsætter:
“Vi vil faktisk gerne forandringer i Tranbjerg, men vi vil naturligvis gerne have indflydelse på forandringerne. Det handler også om ejerskab til de nye tiltag - der kommer en større velvilje til det nye, hvis folk er med fra begyndelsen.”

Medejerskab til det lokale

Netop indflydelse er hele årsagen til, at Tranbjerg Fællesråd og borgerne i byen er gået så aktivt ind i udarbejdelsen af det her hørringssvar.
“For hvis ikke vi giver vores bidrag med, så udvikler andre henover hovederne på os. Vil vi have indflydelse, må vi selv komme på banen. Desuden mener vi også, at det er hamrende vigtigt, at man tager ejerskab i det lokalsamfund, som man bor i,” siger Jørgen Halle, som understreger, at idéerne i høringssvaret er kommet fra Tranbjerg-borgerne selv og ikke kun fra fællesrådet.

Bæredygtig byfortætning

I hele processen har fællesrådsformanden opfordret alle til at tage ja-hatten på og se muligheder fremfor problemer i en byfortætning. Han giver et eksempel på, hvorfor flere mennesker indenfor Tranbjergs bygrænse er en god idé.
“Hvis vi vil have lækre indkøbsfaciliteter og et godt grundlag for, at alting kører rundt i byen, så skal der flere borgere til. Men selvfølgelig handler det ikke om bare at få proppet flest muligt mennesker ind i Tranbjerg. Der skal ske en byfortætning, som er fornuftig og bæredygtig.”

Det foreslår Tranbjerg

  • Fortætning ved stationen: Stationen og det omkringliggende område er slidt og trænger til en opfriskning. Bebyggelsesprocenten er meget lav, så der kunne laves byfortætning med nye boliger, der ville få en attraktiv beliggenhed ved den ny letbane.
  • Støjproblemer: Støjplager i Gl. Tranbjerg kan løses ved at bygge en kæde af nye huse i op til tre etager, med facader mod landevejen, der er støjabsorberende. Det skal ske på bekostning af de ejendomme, som i dag ligger ud mod Landevejen fra Grønløkke Allé og ind mod Aarhus. Støjplager i Kirkevænget og Jegstrupvænget kan løses ved at grave landevejen ned som en tunnel og bygge huse ovenpå. Det binder samtidig byen sammen. Alternativt kan der ud mod Landevejen fra Orholt Alle til Grønløkke Alle bygges en kæderække af huse i to etager med støjabsorberende facader.
  • Gentænkning af Kirketorvet: For at kunne nytænke Kirketorvet skal både Tranbjergskolen, parkeringspladsen og bygninger på Kirketorvet sælges, og der skal udvikles en samlet plan for et nyt center samt beboelse på stedet.
  • Nyt uddannelses- og idrætscentrum: Indtægten fra salget af skolen og kommunens øvrige arealer, skal danne det finansielle grundlag for etablering af et nyt uddannelses- og idrætscentrum, som skal ligge ved Grønløkkeskolen, der ombygges til én 'Tranbjerg Skole'. Desuden kan der etableres flere idrætsfaciliteter - endnu en hal samt en svømmehal. Lige ved siden af skolen, er der desuden mulighed for at etablere endnu en uddannelsesinstitution.
  • Nyt spor til Letbanen: Med etablering af et nyt spor der kommer fra den strækning der er planer om i Hasselager, kan det nye uddannelsescentrum og Tranbjerg Centrum ved Kirketorvet betjenes med letbanen.
  • Nyt boligområde: I området ved Ellemosevej nord for togskinnerne kan et nyt boligområde skabes.
  • Bebyggelse mod syd: Bebyg arealerne syd for Tranbjerg, som allerede er i kommuneplanen.

Publiceret 21 June 2016 12:00

SENESTE TV