Jesper Sejersen fra Viby knokler stadig på for at bevare Kongsvang Station. Arkivfoto

Jesper Sejersen fra Viby knokler stadig på for at bevare Kongsvang Station. Arkivfoto

1100 lokale kæmper for truet station

Jesper Sejersen fra Viby kæmper fortsat for at bevare Kongsvang Station og har fået mange underskrifter

Af
Camilla Olesen

Viby-borger Jesper Sejersen har på kun få måneder fået indsamlet 1100 underskrifter til bevarelse af Kongsvang Station i Viby.
Lokalavisen har tidligere i år skrevet om, at stationen sammen med Assedrup, Egelund og Vilhelmsborg er lukningstruet.
I juli skrev avisen om, at han lige var gået i gang med at indsamle underskrifter, og nu har han rundet de 1100 af slagsen.
“Jeg nåede mit mål om at få 1000 underskrifter inden september. Jeg har ikke viderebragt dem endnu, for jeg afventer et passende tidspunkt at gøre det på. Det er som om, at sagen ligger stille lige nu,” siger Jesper Sejersen.

Ingen automat til stede

Ét af de punkter Region Midtjylland har pointeret er, at der ikke er ret mange, der bruger stationen. Her er den store beplantning og dårlige skiltning en af årsagerne, hvis man spørger Jesper Sejersen.
Derudover er der også problemer med, at man rent faktisk ikke kan købe billetter på stationen, og at der heller ikke er en rejsekortsautomat.
Ifølge Jan Ravn (SF), der sidder i byrådet og er med i Midttrafiks bestyrelse, skyldes det, at Region Midtjylland ikke vil sætte rejsekortsstandere op, hvis man beslutter at lukke stationen.
“Ifølge mine oplysninger så er der først en afklaring om stationen tidligst i 2015,” siger Jan Ravn.

Dumt at nedlægge station

Tager han sin byrådspolitiske kasket på, mener han, at det er dumt at lukke Kongsvang Station.
“Som det er lige nu, er det svært at komme til stationen. Men hvis der blev lavet trapper ned til stationen og cykelparkering, så er der et hav af muligheder at arbejde med. Det ville være godt, hvis Aarhus Kommune begyndte at lægge en plan for, hvad man kan gøre ved stationen,” siger Jan Ravn.

Giver ingen mening

Ifølge formand for Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune, Camilla Fabricius (S) er man i gang med at undersøge, hvad man kan gøre ved omgivelserne, så stationen bliver mere synlig.
“De fire nærbanestationer er vigtige, hvis vi skal have den kollektive trafik op at køre, og derfor giver det ikke nogen mening at lukke Kongsvang Station,” siger Camilla Fabricius.
Der er rigtig mange forskellige interessenter involveret omkring stationen, da nogen står for noget, og andre står for noget andet. Derfor er det heller ikke så lige til, hvem der skal betale for hvad, hvis der skal laves en forskønnelse på området.
Rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz (S) er enig i, at Kongsvang skal bevares.
“Jeg ønsker også at opretholde stationen. Der er et stort potentiale i området, også når letbanen kommer, og så er det oplagt, at have Kongsvang Station,” siger Kristian Würtz.

Publiceret 21 November 2014 16:00

SENESTE TV