Regitze Rising og Gro Jensen har børn, der nærmer sig skolealderen. De har imidlertid svært ved at se deres børn passe ind i den almindelige folkeskole. Derfor håber de at kunne starte en lilleskole i Hjortshøj, hvor udgangspunktet er det enkelte barn, moderne læringsstile og stort fokus på kreativitet og musisk udfoldelse.

Regitze Rising og Gro Jensen har børn, der nærmer sig skolealderen. De har imidlertid svært ved at se deres børn passe ind i den almindelige folkeskole. Derfor håber de at kunne starte en lilleskole i Hjortshøj, hvor udgangspunktet er det enkelte barn, moderne læringsstile og stort fokus på kreativitet og musisk udfoldelse.

Dynamisk duo vil “bygge” ny friskole i Hjortshøj

Regitze Rising og Gro Jensen fra Hjortshøj er de to drivkræfter bag planerne om en ny landsbyskole i Hjortshøj. Kommer alt til at gå, som de håber, vil Hjortshøj allerede til august have et alternativ til Virupskolen

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

“Vi laver da bare en skole selv.”
Ideen slog ned, da Regitze Rising og Gro Jensen delte deres bekymringer omkring deres ældste børns skolestart.
“Det var et vildt indfald, fordi ingen af os havde en god mavefornemmelse ved udsigten til at sende vores børn skulle begynde i den kommunale foleskole, der nærmest er ed at svømme over af børn. Vi var ikke trygge ved, at vores børn skulle indgå i så stor en enhed. Jeg vil gerne give min datter en skolestart, der er mere overskuelig og med større spillerum for det enkelte barn,” fortæller Regitze, der for længste har truffet sine forholdsregler og skrevet datteren op til en friskole.

Blomstre og sprudle

Helt så forudseende har Gro ikke været, og derfor betyder en ny landsbyskole i Hjortshøj meget for hende.
“Jeg har en datter, der er stille, men har et rigt indre liv. I de rigtige omgivelser folder hun sig ud og sprudler, men gør ellers ikke meget væsen af sig. Min bekymring er, om folkeskolen har de ressourcer, der skal til, for at hun blomstrer. Om folkeskolen kan nå ind til alle børn,” fortæller hun.
“Som alle andre vil vi gerne have fagligt dygtige børn, men vi vil også have børn, der har gode menneskelige og sociale kompetencer. Det frygter vi, der ikke længere er ressourcer til i folkeskolen, hvor klasserne bliver større og større. Vi hører jo om folkeskoler, der på grund af manglende ressourcer helt opgiver at arbejde med læringsstile.”

Der skal være mere frihed for det enkelte barn til at være sig selv i den nye skole, der også vil gøre de musiske fag til en del af hverdagen.

Der skal være mere frihed for det enkelte barn til at være sig selv i den nye skole, der også vil gøre de musiske fag til en del af hverdagen.

Læringsstile er centralt

Og netop foklus på børns forskellig læringsstile er centralt i de tanker, de to gør sig om en ny landsbyskole.
“Vi vil have en skole, hvor børn ikke skal passe ind i bestemte kasser og hvor der ikke behøver være en stringent opdeling i klasser og årgange, men hvor fokus er på, hvor det enkelte barn er henne fagligt, fremfor hvor gammelt det er,” understreger Regitze, mens Gro fortsætter:
“En skole, hvor der er tid og rum til forskellige læringsstile. Hvor det er helt almindeligt at hoppe tabeller og brodere bogstaver, hvis det er sådan, man lærer bedst. I det hele taget skal fokus i langt højere grad rettes mod de kreative og musiske fags betydning for den samlede læring.”

Nye tider, nye antagelser

Ifølge de to ildsjæle er det ikke et angreb på folkeskolen, de har sat ind, men snarere på de antagelser, der ligger bag folkeskolen.
“Folkeskolen bygger på antagelser fra forrige århundrede og har mange lighedspunkter med en fabrik. Antagelser om, at børn på samme alder lærer ens, at fag skal være adskilt af en klokke, der ringer. Men vi lever i en anden tidsalder, og der er i dag mange andre ting, der er vigtige - især et større fokus på kreativitet.”
Drømmen er at kunne åbne landsbyskolen allerede til august.
“Lige nu søger vi andre, der lige som os kan se værdien af en skole, der bygger på nutidige antagelser. Folk, der har lyst til at være med til at løfte opgaven med at skabe den nye skole. Tænkere, der kan hjælpe med at formulere skolens fundament, og praktikere, der har kompetencer til at få tingene til at ske. “

Landsbyskole i Hjortshøj

Der er borgermøde om den nye skole onsdag 15. maj kl. 19.30 i daginstitutionen Bifrost, Østergårdstoften 1 i Hjortshøj

Vil du være med til at etablere den nye landsbyskole, kan du kontakte Regitze Rising på teleforn 2628 9599

Se videoen “Changing Education Paradigms” på YouTube, som folkene bag den nye skole har hentet inspiration fra

Læs mere på www.facebook.com/hjortshojskole

Publiceret 13 May 2013 12:00

SENESTE TV