Præsteklumme:

Kommunikation – det er også bare det at tale med hinanden

Af
Edith Østergaard

sognepræst Ravnsbjergkirken

præsteklumme Det er vigtigt, at vi taler sammen. Relationer har i høj grad at gøre med det at tale sammen. Vi ved det fra parforholdet. Hvis vi ikke kan tale sammen i et parforhold, så går forholdet i stykker. Når ordene mangler, bliver der er tomrum. Et tomrum for misforståelser og dermed også grobund for usikkerhed.

Når vi taler sammen, så er det vigtigt, at vi også kan lytte. Vi kender nok alle nogle, som bare taler om sig selv og deres eget, og som ikke lytter efter, hvad andre siger. Eller en diskussion hvor det kun handler om at få egne synspunkter frem og derfor lyttes der ikke til andres argumenter.

En god og indholdsrig samtale kræver, at der bliver lyttet. Der er en god grund til, at vi er udstyret med to ører og kun en mund!

Noget andet, der er vigtigt i samtalen, er, at der bliver talt forståeligt. Hvis det ikke sker, så lukkes der af. Vi kender det fra fagpersoner, der, når de taler om noget inden for deres fagområde, bruger så mange specielle fagudtryk, at alle andre står af. Jeg står for eksempel af, når jeg skal have noget teknisk forklaret inden for it, og jeg mødes med ord som” webbrowser” eller ”download manager”.

Selvom sproget er en afgørende måde at kommunikere på, så kommunikerer vi også hele tiden uden ord. Vi kommunikerer med vores øjne, med vores kropssprog. Så hvis det, der siges med ord, ikke svarer til det, der kommer til udtryk i kropssproget, så fornemmer vi det og det skaber utryghed. Al kommunikation, uanset om det udtrykkes i ord eller ej, sætter spor.

I dag foregår megen kommunikation med en computer og på de sociale medier som for eksempel Facebook. Men der mangler det nonverbale sprog. For vi kan ikke se, hvad der ligger bag ordene. Vi mangler kropssproget. Derfor kan en skriftlig besked så let blive misforstået.

Vi har lige fejret Pinse. Pinsen handler i høj grad om kommunikation. For det, der sker Pinsedag, er, at disciplene pludselig kan tale flere sprog, så alle, der hører disciplene tale, hører det på deres eget modermål. Det vil sige, at det, der bliver sagt, bliver forståeligt for dem og giver mening for dem. For som det fortælles i beretningen om Pinsedag, så lod mange sig døbe på grund af det, de havde hørt.

Publiceret 15 June 2019 06:45

SENESTE TV

Galleri-rundtur i Aarhus

Galerie Møller Witt

Det er ved at være sidste chance for at se Jes Fomsgaards soloudstilling på Galerie Møller Witt. Fomsgaard har tidligere bidraget til udsmykningen af iNano Instituttet Aarhus Universitet. Udstillingen 'Artificiel Move' er åben til 26. juni og viser en række malerier med fokus bl.a. på kompleksiteten og bevægelsen i de mange forskellige rum, mennesker er en del af.

Galerie Møller Witt, Christiansgade 18, Aarhus C.

Galleri Gallo

De to kunstnere Louise Volsted Pedersen og Ulf Larsen udstiller for tiden på Galleri Gallo. Ulf Larsen har tidligere lavet naturmalerier, men efterhånden er det mere motiver fra byen og tegninger af jazzmusikere live, han har kastet sig over. Louise Volsted Pedersen eksperimenterer med udtryk, linje og former og henter inspiration bl.a. i naturen, blade og egne fotografier. Udstillingen kan ses til 19. juni.

Galleri Gallo, Nørre Allé 86, Aarhus C.

Galleri Profilen

180 ukendte værker af Hans Horn, hvis liv som soldat under 2. verdenskrig er beskrevet i Tom Buk-Swientys bog 'Det ensomme hjerte', udstilles på Galleri Profilen til 27. juni. Værkerne, der ikke har været udstillet før, viser bl.a. akvareller af blomster, landskaber, satiriske religiøse billeder og stærke traumatiske malerier om krigen.

Galleri Profilen, Grønnegade 93, Aarhus C.

Keller-Arlund – temporary art

Udstillingsstedet Keller-Arlund viser til 20. juni malerier af Vibeke Jensen, der har rum som gennemgående motiv. Kunstneren bruger en teknik, hvor hun 'prikker' sine motiver op og binder dem sammen med flader og plamager, så de tilsammen danner rum.

Keller-Arlund, Peder Skrams Gade 32, Aarhus N.