Fællesrådsformand Holger Lyngklip Strøm (til venstre) og skoleleder Anders Christian Munthe ved J.P. Larsens Vej, som er en af de store trafikale udfordringer ved Engdalskolen i Brabrand.

Fællesrådsformand Holger Lyngklip Strøm (til venstre) og skoleleder Anders Christian Munthe ved J.P. Larsens Vej, som er en af de store trafikale udfordringer ved Engdalskolen i Brabrand. Foto: Camilla Kjærgaard Olesen

Massivt kaos i Brabrand:

Vi har brug for sikre skoleveje ved Engdalskolen

Fællesrådsformand og skoleleder på Engdalskolen i Brabrand er bekymrede for sikkerheden omkring J.P. Larsens Vej og Hovedgaden

Af
Camilla Kjærgaard Olesen

skoleveje Når først man er på den anden side af klokken 8 om morgenen, så er kaos forbi, men inden er der til gengæld også stort kaos ved Engdalskolen i Brabrand.

Der går omkring 900 børn på skolen, og de skal jo selvfølgelig alle komme til skolens matrikel på den eller anden måde.

En af de absolut største udfordringer ved skolen er ifølge skoleleder Anders Christian Munthe og formand for Brabrand-Årslev Fællesråd, Holger Lyngklip Strøm krydset ved J.P. Larsens Vej og Skovbakkevej hen mod tunnellen, som fører til skolen.

"Bilerne kører meget hurtigt, selv om man kun må køre 50 kilometer i timen, og samtidig er der også en del tung trafik på vejen. Der er heller ingen respekt for det fodgængerfelt, der er ved krydset, og det kan være svært for de mindre børn at overskue, hvornår de sikkert kan krydse vejen," lyder det fra Anders Christian Munthe og Holger Lyngklip Strøm.

Skoleleder på Engdalskolen Anders Christian Munthe (til venstre) og fællesrådsformand Holger Lyngklip Strøm foran nedgangen til tunnellen ved Skovbakkevej.

Skoleleder på Engdalskolen Anders Christian Munthe (til venstre) og fællesrådsformand Holger Lyngklip Strøm foran nedgangen til tunnellen ved Skovbakkevej. Foto: Camilla Kjærgaard Olesen

Men det er ikke den eneste udfordring Engdalskolens elever møder om morgenen. Hovedgaden i Brabrand er nemlig ikke en officiel skolevej, og det betyder blandt andet, at der ikke er nogen cykelsti. Konsekvensen er så, at mange cykler på fortorvet i stedet for.

"Vi har omkring 600 børn, der kun kan komme i skole via Hovedgaden, og det er en udfordring på grund af det kaos, der er om morgenen," siger skolelederen.

Frygter ulykke

Både skolelederen og formanden for fællesrådet frygter, at der kommer til at ske alvorlige ulykker, inden der måske bliver gjort noget ved udfordringerne.

"Der har været flere episoder, hvor det var tæt på at gå helt galt. Vi frygter, det sker, inden der bliver lavet sikre skoleveje herude," siger Holger Lyngklop Strøm, og Anders Christian Munthe supplerer:

"Nogle gange om året opfordrer jeg forældrene til, at deres børn går eller cykler i skole, men jeg hører meget ofte, at de simpelthen ikke tør at lade deres børn cykle, fordi det er for farligt."

Skolelederen påpeger, at hvis skolevejene bliver gjort mere sikre, vil det gavne hele området og ikke kun skolens elever.

Planer på vej

Aarhus Kommune har lavet en skolevejsanalyse for et par år siden, og der har man også kigget på forholdene omkring Engdalskolen. Hovedgaden bliver, som tidligere nævnt, ikke betegnet som en officiel skolevej, hvilket betyder, at den ikke indgår i de forbedringer, der bliver lavet omkring skolen, men at det indgår som almindelige ønsker fra lokalbefolkningen, oplyser Chris Thomsen, projektleder på skolevejsprojektet i Aarhus Kommune.

"Der er to projekter på vej ved Engdalskolen, og der er udført ét, nemlig et hellekrydsningsanlæg. De to andre er, at trafiksikkerheden på og omkring skolens parkeringsplads ved Hovedgaden skal forbedres. Derudover er der et projekt på Mariendalsvej, som skal koble stinettet ved det nordvestlige boligområde omkring Laskedalen på Langdalsvej/Truevej, som er en sikker skolevej. Der er en forventning om, at det er udført allerede i år," fortæller Chris Thomsen.

Projekterne hos kommunen ændrer dog ikke på, at både skoleleder og fællesrådsformanden stadig mener, at der er dårlige oversigtsforhold ved Skovbakkevej, og at hastigheden på J.P. Larsens Vej er for høj.

Publiceret 24 May 2019 07:00