Tovshøjskolen skal fra skoleåret 2020/21 ikke bruges til folkeskole, men bliver ombygget til specialskole for Stensagerskolens elever, der flytter ind til skoleåret 2022/23.

Tovshøjskolen skal fra skoleåret 2020/21 ikke bruges til folkeskole, men bliver ombygget til specialskole for Stensagerskolens elever, der flytter ind til skoleåret 2022/23. Arkivfoto

Der bliver bygget en ny skole i Gellerup

Aarhus Kommune vil bygge en ny skole til 600 elever i Gellerup i det vestlige Aarhus

Af
Jeppe Rafn

Alle partierne i Aarhus Byråd har underskrevet en aftale om, at der skal bygges en ny skole i Gellerup, som skal være et attraktivt skoletilbud til familier i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Den nye skole skal sammen med de planlagte nedrivninger af almene boliger og byggeri af private boliger i området tiltrække børnefamilier og være med til at ændre beboersammensætningen, så vestbyen går fra at være et udsat til at være et attraktivt boligområde.

”Jeg har arbejdet for en ny skole for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven i mange år. Børnene i området fortjener en ny skole, kommende børnefamilier får en ny skole, som de kan sætte deres præg på, og en ny skole er endnu et positivt skridt for den massive omdannelse af området, som er godt i gang. Jeg er glad og stolt over aftalen," siger rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom, i en pressemeddelelse.

Også Radikale Venstre er meget begejstrede for aftalen om den nye skole, der skal stå klar til skoleåret 2025/26. Eva Borchorst Mejnertz, der er forkvinde for Børn & Unge-udvalget i Aarhus Kommune, hæfter sig ved, at der samtidig gives ekstra støtte til sundhedspleje, samarbejde med forældre og hjemmebesøg i skoledistriktet, hvilket skal være med til give børnene en god start på livet og nedbringe antallet af børn med behov for sprogstøtte.

Bekymring

Venstre og Liberal Alliance er derimod bekymrede for, at beboersammensætningen i området ikke er ændret, når den nye skole åbner i 2025. De to partier tager derfor forbehold for deres støtte til at bygge en ny skole. De mener, at skolen først skal bygges, når der er sket mærkbare og målbare ændringer. Det kan for eksempel være, at der højst skal være 20 procent af børnene med dansk som andetsprog, som har behov for sprogstøtte, at beboerne i området er ligeså selvforsørgende som i resten af Aarhus Kommune, og at kriminaliteten ikke stiger.

Dansk Folkeparti deler Venstre og Liberal Alliances bekymring. Partiet støtter byggeriet af indskolingsafdelingen for 0. - 3. klasse, men tager forbehold for, at der bygges en afdeling for de ældre elever, indtil de ovennævnte kriterier for sprogstøtte og selvforsørgelse er opfyldt.

Tovshøj-Ellekærskolen

Indtil den nye skole åbner, bliver Tovshøjskolen og Ellekærskolen lagt sammen på Ellekærskolen fra skoleåret 2020/21. Den bliver kaldt Tovshøj-Ellekærskolen, og dens medarbejdere og ledelse bliver også ledere af den nye skole i Gellerup.

Den fusionerede Tovshøj-Ellekærskolen og den nye skole i Gellerup skal drives efter de såkaldte Nest-principper. Nest betyder, at der er små klasser og to voksne i klasserne og bruges en særlig pædagogik, der tager afsæt i elevernes behov og gør læringen overskuelig for den enkelte elev.

Specialskole og boliger

Tovshøjskolen bliver ombygget til specialskole til Stensagerskolens elever, der vil kunne flytte ind til skoleåret 2022/23.

Når den nye skole åbner i 2025/26, er der ikke længere brug for Ellekærskolen, som bliver solgt til byudvikling sammen med de tre boldbaner ved Jernaldervej. Det vurderes, at der kan bygges omkring 170 familieboliger på skolens matrikel og næsten 150 familieboliger på boldbanerne. Det skal blive til et boligområde med 7-800 nye borgere, heraf omkring 100 børn i skolealderen, som tilhører den nye distriktsskole i Gellerup.

Består af to afdelinger

Den nye skole skal være distriktsskole for børn i Gellerup, Toveshøj og den del af Bispehaven, der ligger sydvest for Rymarken. Målet er, at den skal være lige så attraktiv og tiltrække en lige så stor andel af distriktets børn som gennemsnittet i Aarhus Kommune på 63 procent.

Der bliver tre spor på den nye skole, der forventes at have omkring 600 elever, når den er fuldt udbygget.

Skolen kommer til at bestå af to afdelinger. En indskolingsafdeling for børn fra 6-9 år med 0. - 3. klasse og SFO, der skal etableres i tæt sammenhæng med dagtilbud. Det bliver undersøgt, om indskolingsafdelingen kan placeres tæt ved dagtilbudsafdelingerne, der ligger på Jettesvej.

Den anden afdeling er for børn fra 10-18 år med 4. - 9. klasse (mellemskole og udskoling) samt fritids- og ungdomsskoletilbud.

Begge nye skoleafdelinger skal bygges i Gellerup, men de konkrete placeringer er ikke besluttet. Byggeriet kommer til at koste 339 millioner kroner.

Publiceret 23 May 2019 10:31