Det er kun tilladt at aflive husdyr, der strejfer på din grund, hvis de angriber andre husdyr, mennesker eller ejendom. Arkivfoto.

Det er kun tilladt at aflive husdyr, der strejfer på din grund, hvis de angriber andre husdyr, mennesker eller ejendom. Arkivfoto.

Må naboen egentlig skyde dit kæledyr?

Hvad må man, og hvad må man ikke gøre, hvis en kat strejfer rundt i haven og på grunden?

Af
Kim Gregersen

Bolius Boligejernes Videncenter

husdyr Siden Mark- og Vejfredsloven blev ændret 1. juli 2014 er det ikke længere tilladt at aflive katte, husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, der strejfer rundt på din grund.

Der er dog én undtagelse fra loven: Hvis dyret angriber andre husdyr, eller der er overhængende fare for, at det vil angribe personer eller ejendom, må du aflive det uden forudgående advarsel.

Ejere af et af de ovenstående husdyr har pligt til at holde deres dyr på egen grund. Hvis dyrene færdes på din grund og er til væsentlig gene, kan ejeren straffes med bøde. Væsentlig gene er fx, hvis dyret er aggressivt, trænger ind i dit hus eller skader din ejendom.

Hvis en kat, tamkanin eller et af de andre dyr strejfer rundt på din grund, er det tilladt at fjerne dyret på en ”hensigtsmæssig måde”, fx ved at jage det væk eller forsøge at indfange det. Med hensigtsmæssig menes, at dyret ikke må opleve unødvendig smerte eller lidelse.

Kontakt ejeren

Hvis du fanger dyret, skal du hurtigst muligt, og senest inden for 24 timer, kontakte ejeren. Hvis du ikke ved, hvem dyret tilhører, skal du kontakte politiet. Det er din pligt at fodre og passe dyret forsvarligt.

Hvis dyret har forvoldt skade på din grund, kan du forlange erstatning af ejeren.

Det er også muligt for politiet at udstede bøder til katteejeren, hvis katten er til væsentlig gene. Der har så vidt vides ikke været nogle sager endnu, og Rigspolitiet har ikke kunnet oplyse, hvor stor en evt. bøde kan være.

Publiceret 21 April 2019 11:38