Egaa Gymnasiums rektor, Martin Ingemann, blev noget overrasket, da han så, at hans elever var på en 7. plads over mest fravær. Det viste sig at være en fejl.

Egaa Gymnasiums rektor, Martin Ingemann, blev noget overrasket, da han så, at hans elever var på en 7. plads over mest fravær. Det viste sig at være en fejl.

To Aarhus-gymnasier i top ti på fraværslisten - det ene ved en fejl

Århus Akademi og Egaa Gymnasium er i toppen af Undervisningsministeriets opgørelse af fravær på de danske gymnasier. Egå Gymnasium er dog havnet på listen ved en fejl

Af
Anders Munk Povlsen

Rektor på Egaa Gymnasium, Martin Ingemann, blev meget overrasket, da han forleden læste, at eleverne på hans gymnasium med 13,2 procent var det gymnasium i Danmark, der havde syvende mest fravær af alle. Overraskelsen var da også velbegrundet, fordi tallet på 13,2 simpelthen var forkert.

”Det rigtige tal er 7,8 procent fravær. Det placerer os i den helt anden ende af systemet. Jeg har haft fat i ministeriet for at få det rettet. Jeg var da lige inde og dobbelttjekke tallet, da jeg så det, der var kommet fra ministeriet," siger Martin Ingemann.

De 7,8 procents fravær for eleverne på Egaa gymnasium placerer i stedet Egaa Gymnasium i top 40 over gymnasier med mindst fravær. Martin Ingemann ærgrer sig over, at hans gymnasium var placeret forkert på de første tal, som er nået ud til medierne.

”Jeg ærgrer mig selvfølgelig over, at der er kommet et forkert tal ud, men jeg glæder mig naturligvis også over, at tallet ikke er sandheden,” siger han.

Vi tager socialt ansvar

På Århus Akademi, hvor man kan tage en studentereksamen på to år, er tallene dog ikke forkerte. 17,5 procent lyder fraværet på for gymnasiets elever. Rektor Mette Jespersen mener dog ikke, at tallet viser hele sandheden.

Hun nævner blandet andet, at modulerne er lange på Århus Akademi sammenlignet med andre gymnasier, og da eleverne får fuldt fravær for at komme for sent, vil det fylde mere i statistikerne. Desuden har skolen en stor gruppe sundhedsmæssigt udfordrede elever.

”Vi har en målgruppe, hvor vi har mange, som af forskellige årsager er på det, vi kalder på særlige vilkår. Vi har nogle, som er delvist sygemeldte, men som alligevel går her. Dem må vi ikke trække ud af tallene. Det vil sige, at hvis vi har en elev med sklerose, som vi har accepteret kun er i stand til at komme i skole 75 procent af tiden, så trækker den elev meget højt op. De elever har vi rigtig mange af hos os, fordi vi har en meget rummelig måde at tilrettelægge vores studie på. Dem har de ikke så mange af på de almindelige gymnasier, og derfor vil vi ligge højt. Det er forventeligt,” siger Mette Jespersen.

Hun understreger, at elever, hvor det kun er pjækkeri, der gør, at de ikke møder op, naturligvis bliver sanktioneret med advarsler, fratagelse af SU eller i sidste instans bortvisning.

Mette Jespersen mener dog, at man gør samfundet en tjeneste ved ikke automatisk at smide elever ud, når de krydser en bestemt fraværsgrænse. Hun understreger, at fravær ikke bør være det eneste, man bedømmer gymnasiet på.

”Vi har rigtig mange elever, som klarer sig rigtig godt. Vores karaktergennemsnit ligger et godt stykke over landsgennemsnittet. Det gør vi samtidig med, at vi tager et socialt ansvar for at give nogle unge, som måske har haft nogle vanskeligheder undervejs i deres ungdomsuddannelse, så de kan komme videre med deres liv,” siger Mette Jespersen.

Rense tallene

Mette Jespersen ville dog gerne kunne rense tallene for de elever, der har fået tilladelse til at have fravær.

”Jeg ville så gerne, at vi måtte trække de elever, som vi har givet særlige vilkår, ud af statistikken. Når de har fået særlige vilkår, så har de en lægeerklæring for nogle særlige forhold. Hvis vi kunne få lov til at trække de elever ud, ville fraværsprocenten se helt anderledes ud,” siger hun.

Publiceret 25 March 2019 06:45

SENESTE TV