De 250 stole, der var opstillet i væddeløbsbanens restaurant, var ikke tilnærmelsesvis nok til at dække behovet til borgermødet, hvor over 400 mødte op.

De 250 stole, der var opstillet i væddeløbsbanens restaurant, var ikke tilnærmelsesvis nok til at dække behovet til borgermødet, hvor over 400 mødte op. Foto: Anders Munk Povlsen

Mere end 400 mødte op til borgermøde for at støtte væddeløbsbanen og de grønne områder

Onsdag aften mødte mere end 400 mennesker op for at vise deres modstand mod at bebygge de grønne områder ved væddeløbsbanen

Af
Anders Munk Povlsen

”Kan vi ikke gå ned i stadionhallen,” siger en mand ud i lokalet.

Det havde måske været en god idé med større lokaler. I hvert fald var hver eneste af de 250 opstillede stole i Væddeløbsbanens restaurant fyldt ud allerede femten minutter før, borgermødet for bevarelse af de grønne områder ved væddeløbsbanen skulle begynde. Da mødet gik i gang, havde deltagerantallet med et forsigtigt gæt rundet de 400.

”Jeg er overvældet og bevæget over, at der er kommet så mange mennesker i dag, og alle de mennesker der har kommenteret på Facebook, liket og skrevet på mails," siger Ashkan Eftekhari, der er talsmand for beboergruppen, der har taget initiativ til mødet.

Målet med mødet var at teste, hvor mange der delte styregruppens bekymring om bebyggelse på områderne nær væddeløbsbanen og få råd til, hvad der skal gøres fremadrettet.

”Vi vil rigtig gerne høre, hvad skal vi gøre, hvordan kommer vi videre, det er en proces, der skal i gang. Jeg håber, vi kan få den gode snak om, hvordan vi kommer videre med det her,” siger byrådsmedlem Peter Sporleder (V), der er en del af beboergruppen.

Hvis vi tog entré, havde vi nok til nyt station

Med kommentaren: ”hvis vi tog entré, havde vi nok til et nyt stadion” bød Peter Sporleder velkommen til stor morskab for de fremmødte. Både lattermusklerne og stemmebåndene fik kort efter endnu en omgang træning, da mødet startede ud med en fællessang, som naturligvis var: Jeg elsker de grønne lunde.

Det var dog ikke for morskabens skyld, at de mange mennesker var mødt op. De mange fremmødte var oprigtigt bekymrede for, at bebyggelse på de grønne områder nær væddeløbsbanen kan være en glidebane for Aarhus by.

”Jeg er her i dag for at stoppe det byggevanvid, man vil sætte i gang her. På et tidspunkt, hvor man bygger højt og tæt, hvor der skal bo mange mennesker, der skal bruges endnu mere græsplæne. Nu risikerer vi alle sammen at skulle endnu længere væk for at finde et frirum,” siger Henrik Haugstrup, der bor på Lindevej.

Støtteklistermærker til bilen med skriften Bevar de grønne områder ved væddeløbsbanen. Klistermærkerne kunne købes for tyve kroner. Det valgte mange at gøre.

Støtteklistermærker til bilen med skriften Bevar de grønne områder ved væddeløbsbanen. Klistermærkerne kunne købes for tyve kroner. Det valgte mange at gøre. Foto: Anders Munk Povlsen

Det falder især mange af de fremmødte for brystet, at frasalget af områderne blandt andet skal gå til et nyt stadion.

”Det kan godt være de siger, det bliver gratis for skatteborgerne, men det er det jo ikke. Der er ingenting, der koster gratis. Det koster jo noget jord. Det synes, jeg ikke det skal,” siger Anette Sørensen, der bor på Terp Skovvej.

Ikke en modstand mod et nyt idrætscampus

Fra mødets begyndelser blev det dog understreget af styregruppen, at meningen med mødet ikke var at tage stilling til planerne om et nyt idrætscampus.

Det eneste formål var at finde opbakning til at et nyt campus ikke skal bygges på bekostning af grønne områder. ” Vi sender et klart signal ved at stå sammen.” ”Få fat i naboer og venner, antallet er det, de ikke kan modstå,” lød det blandet andet fra styregruppen. Inden de gav de forsamlede tid til at snakke sammen om mulige indsatsområder som gruppen kunne foretage.

Ifølge Ashkan Eftekhari er der ingen af de såkaldte grønne områder uden bebyggelse i nærheden af væddeløbsbanen, der kan undværes.

”Vi er ikke imod et nyt stadion, men vil man have et nyt stadion, må man finde anden finansiering. Der er ikke så mange bynære områder uden bebyggelse i Aarhus tilbage, fordi man har valgt at byfortætte. Vi synes ikke, det skal gå ud over naturen uanset hvilket godt formål, det måtte have at sælge det. Når først vi har bygget på et grønt område, kommer det ikke tilbage, siger han.

Klistermærker til bilen og opfordring til at udvide kampen

Et af de initiativer styregruppen allerede havde taget med til mødet, var støtteklistermærker til bilen med skriften: Bevar de grønne områder ved væddeløbsbanen. Klistermærkerne kunne købes for tyve kroner, og det valgte mange at gøre.

”Vi købte et, fordi vi støtter området herude. Vi er selv aktive på væddeløbsbanen og med det her klistermærke, viser vi vores støtte tydeligt,” siger Rina Sørensen.

Af indkomne kommentarer i den efterfølgende runde med forslag til hvad gruppen skal foretage sig fremadrettet, var der især en efterspørgsel på at udvidekampen til også at omfatte cykelbanen. Mange af de fremmødte frygter, den kan blive næste offer i byfornyelsens navn.

Der blev oprettet en mailingliste, som folk kunne skrive sig på for at få opfølgende oplysninger om initiativer i kampen for de grønne områder.

Der blev oprettet en mailingliste, som folk kunne skrive sig på for at få opfølgende oplysninger om initiativer i kampen for de grønne områder. Foto: Anders Munk Povlsen

Yderligere forslag gik især at sikre synlighed ved for eksempel at skrive mails til byrådspolitikere, starte en underskriftindsamling, støtte op om løbene på væddeløbsbanen. En foreslog sågar at samtlige deltagere troppede op til et byrådsmøde, hvor spørgsmålet var på dagsordenen.

Efter mødet var Ashkan Eftekhari glad for de mange forslag.

”Jeg synes, det har været rigtig overvældende med den opbakning, der har været. Vi har fået rigtig gode inputs. Vi har en proces, vi skal i gang med, og vi har en vej frem nu, siger han.

Publiceret 14 March 2019 13:04

SENESTE TV