Venstres Hans Skou (t.h.) vil ikke være med til at bygge på det, han kalder den grønne kile. Han sidder i den politiske styregruppe for stadionområdet sammen med Bünyamin Simsek (V) og Rabih Azah-Ahmad (RV). Foto: Danni Paulsen

Venstres Hans Skou (t.h.) vil ikke være med til at bygge på det, han kalder den grønne kile. Han sidder i den politiske styregruppe for stadionområdet sammen med Bünyamin Simsek (V) og Rabih Azah-Ahmad (RV). Foto: Danni Paulsen

Venstre om folkepark-forslag:

Syvmileskridt mod løsning, men her hopper kæden af...

Venstre i Aarhus ser mange gode visioner i idéen om Aarhus Folkepark, men partiet siger nej til bebyggelse foran væddeløbsbanen

Af
Danni Paulsen

Onsdag fremlagde samtlige idrætsaktører sammen med bygge-eksperter deres bud på, hvordan stadionområdet kan se ud i fremtiden.

Aarhus Folkepark, som de kalder deres vision, er et gennemført oplæg til de aarhusianske byrødders videre arbejde.

Fra politisk side er der over en bred kam stor tilfredshed med inputtet, ikke mindst fra Venstre, der har rådmand Bünyamin Simsek og Hans Skou med i den politiske styregruppe, der har fået til opgave at undersøge mulighederne for området.

"Det er rigtig interessant, at der er kommet en vision, som aktørerne derude bakker op om. Vi kan kun rose de aktører, der er kommet med oplægget. Det er præcis, hvad vi havde ønsket. Der ligger nogle spændende muligheder i det her fremadrettet," lyder det fra Hans Skou.

Han er dog ikke udelt begejstret. For et af de helt store elementer i Aarhus Folkepark-planen er, at der skal sælges byggeretter i trekantsarealet, der går fra væddeløbsbanen og ud til Carl Nielsens Vej.

"Idéen nord for travbanen med en idrætscampus er helt på linje med vores forhåbninger for området. Det er enormt spændende. Vores kæde hopper dog af, når vi snakker om bebyggelse af trekanten op mod højen som en medfinansieringskilde. Vi vil bevare den grønne kile. Hvis man partout vil finansiere det hele med det areal, så bliver det ikke med Venstre-stemmer," slår Hans Skou fast.

Illustration: Arkitektfirmaet Sleth og C.F. Møller

Forslaget til Aarhus Folkepark indbefatter byggeri i trekanten fra væddeløbsbanen ned mod Carl Nielsens Vej. Illustration: Arkitektfirmaet Sleth og C.F. Møller

Andre muligheder

For ham og hans partifæller er det ikke nok, at gruppen har foreslået en forholdsvis lav fortætning samt en 80 meter bred naturramme om hele området.

"Det er ikke nok for os på nuværende tidspunkt. Jeg afviser ikke noget notorisk. Vi vil gerne i dialog med gruppen bag visionen, men for os er det vigtigt at bevare det grønne åndehul, som er der i dag."

Det, du kalder den grønne kile, er vel ret beset mere grus end græs, der hvor gruppen vil bygge. Og der ligger park og skov som nærmeste nabo. Hvorfor er det så vigtigt at friholde?

"Det bliver stadig brugt, selvom der er grus. At have et frit åndehul er vigtigt i vores optik. Det er rigtigt, at der er nogen steder med grus, men det hele behøver ikke være en friseret græsplæne. Natur er også et område, der bliver brugt til fritidsaktiviteter. Det er et åbent område, som man kan bevæge sig på, og du begrænser adgangen til området, hvis du pludselig sætter et parcelhus, rækkehus eller en etagebolig op. Jeg synes, den rekreative del er afgørende - ikke om der er græs, buskads eller grus."

Hvordan forestiller I jer så, at det her skal finansieres?

"Der er jo, som gruppen også har med i deres plan, nogle muligheder for bebyggelse ovre ved cykelbanen. Uden at tage stilling til, hvor mange kommunale kroner, der skal lægges i det her, så kan vi som byråd eventuelt tænke det her med, når vi har en anlægsmiddelprioritering senere i år. Derudover kan der være arealudvikling andre steder i kommunen, der kan bruges som finansiering. Men at bruge den grønne kile ved travbanen er ikke Venstres tilgang til det her," forklarer Hans Skou, der dog er åben for dialog.

Han mener, at Aarhus Folkepark-visionen, og ikke mindst det fælles fodslag blandt idrætsaktørerne, er en kæmpe styrke for den videre proces.

"Det betyder, at vi kommer et syvmileskridt videre. Det er vigtigt med en campustankegang, hvor alle aktører er tilfredse. Som politikere kan vi godt tro, at vi ved bedst, men det er en fejlberegning af dimensioner. Deres input er et stort skridt på vejen til at løse den gordiske knude. Men der er en stor udfordring i, hvordan vi får det finansieret. Venstre indgår dog meget gerne i den debat, så vi kan få enderne til at nå sammen."

Illustration: Arkitektfirmaet Sleth og C.F. Møller

Illustration: Arkitektfirmaet Sleth og C.F. Møller

Publiceret 21 February 2019 18:34

SENESTE TV