Ulf fotograferet på Norddjurs 5. august 2018.

Ulf fotograferet på Norddjurs 5. august 2018. Foto: Lars Kejser, Naturhistorisk Museum Aarhus & Aarhus Universitet

Den djurslandske ulv: Enlig ulv kan være på vej til at slå sig ned på Djursland

Alt tyder på, at der i mindst et halvt år har været en ulv, som opholder sig og bevæger sig rundt på Djursland

Af
Jeppe Rafn

Danmarks største rovdyr, ulven, har fundet vej til Djursland. En enlig ulv har efter alt at dømme opholdt sig i Norddjurs i mindst et halvt år og bevæget sig rundt omkring i området, der er rig på uforstyrrede skove og plantager med masser af vildt, som er egnet ulveterræn.

"Alt indikerer, at en enlig ulv færdes på Djursland. Meget tyder på, det er en ung ulv, der måske er ved at etablere territorie," siger ulveforsker Kent Olsen, Naturhistorisk Museum Aarhus.

Ulve har ikke Tinder, så de bruger afføring som visitkort

Han står bag ulveatlas.dk, hvor man kan indberette formodede ulvefund og hele tiden holde sig opdateret på de seneste sikre fund.

De første spor af den pågældende ulv er fundet i foråret 2018, og i løbet af juli, august og september er der på tre forskellige steder og tidspukter taget billeder og video af en ulv. Disse sikre observationer er blevet suppleret af en del flere observationer og fund af ulv i juli-september samt i oktober og november, der altsammen bestyrker antagelsen om, at en ulv har opholdt sig og stadigvæk opholder på Norddjurs.

Ulveforsker Kent Olsen, Naturhistorisk Museum Aarhus

Ulveforsker Kent Olsen, Naturhistorisk Museum Aarhus Pressefoto

Ulveforskerne mener, at det med stor sandsynlighed er den samme ulv, som er blevet fotograferet og observeret på Norddjurs. I den seneste 'Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv i Danmark' bliver ulven ligefrem omtalt som 'den djurslandske ulv'.

Mangler ulvens DNA

Forskerne er meget interesserede i at vide, om den djurslandske ulv er en af de otte hvalpe, der blev født i Vestjylland i foråret 2017, eller om det er en i dansk sammenhæng ny ulv, der er kommet herop fra Tyskland.

Det kræver, at man har ulvens DNA, men det er endnu ikke lykkedes at indsamle DNA-spor af en kvalitet, så man kan køn- og individbestemme ulven på Djursland. Dyrets DNA kan blandt andet bestemmes fra frisk afføring, og frivillige personer har flere gange ledt intensivt på Norddjurs efter ulvens afføring. De frivillige har afsøgt over 50 kilometer skovveje med offentlig adgang, men har ikke fundet tilstrækkelig frisk afføring til, at der kan udledes DNA. Ulveforsker Kent Olsen vurderer på den baggrund, at ulven ikke har slået sig ned i et fast område, men bevæger sig rundt omkring i skovområderne.

Den 'djurslandske ulv' er i juli, august og september fotograferet tre gange i de to lyseblå kvadater på Norddjurs. I de to mørkeblå kvadrater blev der i 2014 observeret en ulv, som forsvandt igen.

Den 'djurslandske ulv' er i juli, august og september fotograferet tre gange i de to lyseblå kvadater på Norddjurs. I de to mørkeblå kvadrater blev der i 2014 observeret en ulv, som forsvandt igen. Skærmudskrift fra ulveatlas.dk

"Den pågældende ulv har ikke været stedfast igennem lang tid, for så havde vi fundet afføring. Ulve lægger gerne deres lorte frit synlige på skovveje for at vise andre andre ulve af samme køn, at her er der optaget, og for at tiltrække ulve af det modsatte køn. Ulve har ikke Tinder, så de bruger afføring som visitkort," siger ulveforsker Kent Olsen.

En stor teenager

Ud fra fotografierne af ulven at dømme er der tale om en ulv, der er født i 2017, så det er meget sandsynligt, at det er en af ungerne fra Ulfborg-koblet i Vestjylland, der er vandret østpå og leder efter sit eget territorie og en mage. Hvis det er en af disse unger, er den ved at være kønsmoden og kan principielt nå at yngle i det kommende år. Ulve får typisk hvalpe i løbet af foråret.

"Det er ikke en gammel ulv, men en stor teenager, og hvis den finder en mage i vinter, kan de nå at yngle i det kommende år. Der er dog ikke noget, der tyder på, at den endnu har fundet en mage, og hvis den ikke gør det, kan den enten forblive afventende eller gå videre til et andet område," siger Kent Olsen, ulveforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus.

Publiceret 08 January 2019 18:00