Arkivfoto

Arkivfoto

Brandvæsenet når for ofte sent frem

Mål for, hvor hurtigt den første brandbil skal være fremme i Østjylland, er ikke opfyldt, viser tal

Af
Jonas Hvid og Esben Larsen Mikkelsen

JP Aarhus

Når fru Hansen eller andre borgere ringer 112 for at få hjælp til en brand, går der for lang tid, før de blå blink er fremme.

Det viser en ny opgørelse over udrykningstiderne hos Østjyllands Brandvæsen (ØB).

Da fire kommuners brandvæsener i 2016 fusionerede til ØB fastsatte byrådene mål for, hvor lang tid der må gå, fra opkaldet efter hjælp til udrykningskøretøjerne ankommer.

Alt afhængig af, om der er tale om city-, by- eller landområder i Østjylland må der gå højst gå syv, 10 eller 15 minutter fra borgernes opkald, indtil den første brandbil er på stedet. Disse tider skal overholdes i 95 pct. af udrykningerne, vedtog politikerne. Men den nye opgørelse, som bestyrelsen for ØB skal behandle på et møde onsdag, viser, at disse mål ikke blev opfyldt i 2018.

I city nåede brandvæsenet kun frem til tiden i 91 pct. af indsatserne, mens det i by- og landområderne var tilfældet for 89 pct. af udrykningerne. Kun på Samsø og Tunø blev målet indfriet, idet alle udrykninger nåede frem inden for 10 minutter.

I ”Plan for Østjyllands Brandvæsen 2017-2020” bliver servicemålene begrundet med, at »borgerne i Østjylland skal opleve at få hurtig hjælp. Ved ankomst af første køretøj kan den afhjælpende indsats påbegyndes, og borgerne oplever tryghed, når professionelle brand- og redningsfolk tager ansvar for situationen«.

Anders Rathcke, chef for brandvæsenets operative afdeling, er ikke bekendt med, at tilfældene af for sen ankomst har haft nævneværdige konsekvenser.

"Men vi arbejder hele tiden for at forbedre tiderne. Hurtig hjælp er dobbelt hjælp, så selvfølgelig gør vi, hvad vi kan for at levere en så god en service som muligt," siger Anders Ratchke og tilføjer, at målet er ambitiøst.

Efter at placeringerne af i alt 10 stationer i ØB’s dækningsområde, ny struktur for indsatsledere og slukningsområder er ved at være på plads, giver det ifølge oplægget til bestyrelsen nu mening at evaluere servicemålene. Således oplyser stabsmedarbejder hos ØB, Jakob Larsen, der har lavet opgørelsen, at det er først er nu, at der bliver målt på ankomsttiderne.

2.374 gange modtog ØB alarmer i 2018, og i gennemsnit tog det 7.39 minutter fra der blev ringet efter ØB til første brandbil var fremme.

Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne ankomsttiderne med før dannelsen af ØB. For bestyrelsesformand Bünyamin Simsek (V) hænger opfyldelsen af servicemålene sammen med økonomien i ØB, og som tidligere beskrevet i JP Aarhus er den presset af bl.a. et overforbrug på 4 mio. kr. i 2018.

"Derfor er vi bl.a. ved at få lavet et samlet overblik over, hvordan den langsigtede økonomi i ØB ser ud. Det store ansvar har den midlertidige ledelse påtaget sig og sat en proces i gang for at se på, hvor man internt kan hente besparelser," siger formanden.

Publiceret 07 January 2019 20:28

SENESTE TV