Saichi Sushi i Jægergårdsgade. Foto: Google Maps

Saichi Sushi i Jægergårdsgade. Foto: Google Maps

Snavs og ekskrementer:

Populær sushi-restaurant får sur smiley og stor bøde

En fødevarekontrol har kostet 10.000 kroner i bøde og en sur smiley til Saichi Sushi i Jægergårdsgade

Af
Danni Paulsen

Der var nok at kritisere, da Fødevarekontrollen 28. november aflagde Saichi Sushi i Jægergårdsgade et besøg.

Kontrollen viste, at sushi-restaurantens rengøring lod meget tilbage at ønske.

Af kontrolrapporten fremgår det, at der blev fundet snavs og produktionsrester flere steder i køkkenet. Blandt andet ved arbejdsborde og vasken.

Ekskrementer under køleskab

Det samme blev der konstateret ved frituregryden og omkring opvaskemaskinen.

Sidstnævnte var så kalkbelagt, at der var tvivl om, hvorvidt den kunne rengøre tilstrækkeligt.

Da kontrollanterne kom ud på lageret, blev der også fundet ekskrementer fra skadegørere under et køleskab. Ekskrementer, som så ud til at have ligget der længe.

Det blev konstateret, at virksomheden ikke har været bevidste om korrekt rengøring, og hvilke rengøringsmidler en virksomhed som Saichi Sushi bør benytte.

Det kostede en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner.

Straffen ramte Saichi Sushi blot en måned efter, at restauranten fik en sur smiley og bøder for 70.000 kroner for blandt andet at have ladt tre ansatte, der var syge med diarré og opkast, arbejde i køkkenet samt undladt at orientere Fødevarestyrelsen om dette.

Glad smiley

Af rapporten fra 28. november fremgår det, at Saichi Sushi erkendte, at rengøringen ikke var god nok, og at der blev tilkaldt ekstra personale til rengøring samme dag.

Da Fødevarestyrelsen igen kom på besøg 14. december var det hele bragt i orden, og der var indført nye rengøringsrutiner.

Samtidig havde Saichi Sushi påbegyndt udbedring af inventaret, så restauranten kunne igen tildeles en glad smiley.

Publiceret 29 December 2018 10:54

SENESTE TV