Præsteklumme:

Glæd jer!

Af
hospitalspræst Carsten Holt Clemmensen

Risskov Kirke

Præstklumme For nogle år siden var der en ekspert, der slog fast, at det er meget bedre at give julegaver i april i stedet for juleaften. For som han sagde: "Giv julegaver i april - de har ingen effekt juleaften!" Og så fortsatte han: "Du vil med stor sandsynlighed overraske positivt, når du pludselig kommer den 17. april og siger, 'jeg har lyst til at give dig en gave, så du får din julegave nu'."

Jeg er ikke blind for, at denne ekspert kan have en pointe. Som vi alle ved, er det et gaveræs her i december - og hvor sjovt er det lige altid: denne rituelle udveksling af gaver?

Men eksperten har alliFevel mere uret end, han har ret. Jeg vil da ikke dele julegaver ud midt i april. Så står man dér lige før bøgen springer ud med et par uldne vanter pakket ind i nissepapir og rød sløjfe. Bare for at opnå en større effekt! Aldrig i livet!

Det rummer sin egen forunderlige rigdom, at der er noget, jeg "skal" uden tanke på, hvilken effekt det har. Bare tænk på hvilke overvejelser man skulle ud i, hvis man skulle finde den dag i løbet af året, hvor en julegave ville have den største effekt.

Jeg skal give julegaver juleaften! Jeg skal elske min næste! Der er endda også en pligt til glæde sig. Glæd jer! De to ord – glæd jer! – optræder forbavsende tit i kristendommen. Ikke som en høflig opfordring eller som et godt råd, men som et påbud: Glæd jer!

Umiddelbart rimer pligt og glæde dårligt med hinanden. Men til en begyndelse kunne vi glæde os over, at det ikke hedder: Underkast jer! Begræns jer! Eller skam jer! Men derimod: Glæd jer!

Det er en glædelig pligt. Dermed er det også en usædvanlig pligt, der ikke i lighed med mange andre pligter helst er noget, der skal overstås. Det gælder for eksempel støvsugning af bil, snerydning og smøring af madpakker. Med glæden er det anderledes. Der er ingen af os, der tænker, at det med glæden er noget, vi skal blive færdige med i en fart. Tværtimod, det er en pligt, der gerne må fylde meget.

Glæden skal heller ikke måles på, hvor effektfuld den er. Det giver ingen mening at begynde at måle glæden på, hvor meget indflydelse den fører med sig. Glæden er bare i sig selv – og det er alt nok. Glæde smitter – den har den fantastiske egenskab, at jo mere vi deler ud af den, jo større bliver den. Kærligheden og glæden ligner hinanden. Ligesom kærligheden elskes frem, skal glæden glædes frem.

Glæd jer – og glædelig december!

Publiceret 08 December 2018 08:00

SENESTE TV