Som Lokalavisen Aarhus kunne fortælle i februar, så har ejerne bag Frydenlund Centret planer om et fem-etagersbyggeri på grunden.

Som Lokalavisen Aarhus kunne fortælle i februar, så har ejerne bag Frydenlund Centret planer om et fem-etagersbyggeri på grunden.

Frydenlund Centret skal bygges om:

Kommunen vil gerne høre borgernes ideer

Borgermøde om Frydenlund Centret bliver afholdt tidligt i processen, så borgerne får større mulighed for at påvirke byudviklingen

Af
Louise Nyvang Burmeister

Hvordan skal et nyt Frydenlund Center og boliger på grunden se ud?

Det spørgsmål rejser Aarhus Kommune nu over for borgerne i området.

Ved at afholde et borgermøde tidligt i processen håber kommunen at skabe en mere demokratisk byudvikling.

"Det her borgermøde får mere en workshop-agtig karakter, end på mere traditionelle borgermøder, hvor kommunen præsenterer et færdigt projekt, som borgerne så kan komme med indvendinger til. Her vil vi gerne langt tidligere høste både bekymringer, holdninger, men også ideer til den videre udvikling af projektet," forklarer Anders Boisen, der er borgerinddragelseskonsulent i Teknik og Miljø.

Kommunen har også arbejdet tættere sammen med fællesrådene i området, mens ideerne endnu er på skitseplan.

"Vi gør det for at sikre, at det ikke kun bliver på udviklernes eller kommunens præmisser, at vi bygger nyt," siger han.

På mødet, hvor udviklerne og kommunen holder oplæg, vil det derfor udelukkende være skitser af nybyggeri, der bliver præsenteret.

"Vi har frabedt os detaljerede visualiseringer af, hvordan projektet kan se ud, for der er vi slet ikke endnu. Det bliver holdt på skitseniveau, og det, håber vi, kan generere en god dialog om projektet," siger Anders Boisen.

Generelt er de tidlige borgermøder noget, man vil se mere af fremover.

"Det er i hvert fald ambitionen, at vi over en bred kam skal inddrage borgerne tidligere. Så ser vi på fra projekt til projekt, hvordan det giver bedst mening."

Det er ejeren af Frydenlund Centret, kapitalfonden NREP, der vil rive centret ned og bygge et nyt center med boliger ovenpå. Et projekt, som Lokalavisen Aarhus tidligere har beskrevet. Før det kan realiseres, skal byrådet dog også sige ja til en ny lokalplan og en offentlig høring skal gennemføres.

Fakta

Borgermøde om ombygning af Frydenlundcentret

27. november kl. 17-19.

I kantinen på Møllevangskolen.

Beboere i nærområdet får invitation via E-boks.

Publiceret 18 November 2018 06:00

SENESTE TV