Winnie Dollerup Valler, der bor på J.P. Larsens Vej, er med i protestgruppen mod et byggemarked på vejen.

Winnie Dollerup Valler, der bor på J.P. Larsens Vej, er med i protestgruppen mod et byggemarked på vejen.

Varsel:

Kommunen vil ikke have byggemarked på J.P. Larsens Vej

Kommunen vil på lang sigt have boliger på J.P. Larsens Vej i Brabrand. Derfor udsender man nu et varsel om muligt erhvervsforbud på grunden, hvor der er planer om et Jem & Fix

Af
Louise Nyvang Burmeister

Skal der være et byggemarked på J.P. Larsens Vej 15 eller ej? Det spørgsmål har nu siden foråret svævet i luften.

Aarhus Kommune sender nu et varsel til grundejeren om, at man muligvis vil forhindre et erhvervsbyggeri.

Dilemmaet for kommunen har været, at der i lokalplanen ikke er noget til hinder for, at man etablerer erhverv, men Kommuneplan 2017 peger på, at området på lang sigt skal omdannes til et boligområde.

Kontorchefen for Byggeri i Teknik og Miljø har forsøgt at finde en løsning mellem kommunen og grundejeren.

"Vi har forhørt os hos grundejeren, om man kunne være interesseret i et andet projekt på grunden. Men det har grundejer ikke været interesseret i. Der er for stor usikkerhed om sådan et projekt. Vores dialog med grundejeren er derfor endt med, at man beder os om at tage stilling til byggeansøgningen hurtigst muligt," siger kontorchef Torben Simonsen.

Det betyder, at grundejeren nu får et varsel om, at kommunen overvejer at nedlægge et forbud mod byggeriet.

"Det er sjældent, at man som kommunen nedlægger et forbud. Når man ejer et stykke erhvervsjord, skal man kunne stole på, at det kan bruges til erhverv. Men et forbud er et redskab, vi som kommune kan bruge," forklarer Torben Simonsen.

Nabo-protester

Ikke kun på kommunalt plan men også helt lokalt har planerne om et byggemarked vakt genlyd. Naboerne i området har samlet sig i en borgergruppe og protesteret mod en placering netop her. Gruppen har været til flere møder med teknisk forvaltning.

"Vi har følt os rigtigt godt mødt af forvaltningen. Det er vores klare indtryk, at de har det lidt ligesom os; vi vil rigtig gerne have noget andet end byggemarked på den grund," fortæller Winnie Dollerup Valler, der er medlem af gruppen 'Byggemarked på skolevej - NEJ TAK' på facebook.

Ifølge gruppen, der blev dannet i sommer, vil et byggemarked på denne adresse være farligt for de mange børn, der dagligt cykler eller går langs vejen.

"Vi vil gerne have en Jem & Fix i Brabrand, men det er det helt forkerte sted, man vil bygge. Det er på en skolevej, hvor der er masser af trafik. Folk kører i forvejen for stærkt, og nu vil man så have flere lastbiler og biler med trailere ind på vejen også. Det er simpelthen for farligt for de bløde trafikanter," siger Winnie Dollerup Valler, der bor lige over for et eventuelt nyt byggemarked.

"Vi fornemmer, at Aarhus Kommune vil det samme som os. Om de kan komme i mål med det, det ved jeg ikke. Vi føler os ret tæt på målet, men lad os nu se," siger Winnie Dollerup Valler.

Grundejeren har cirka 14 dage efter at have modtaget varslet om forbuddet til at argumentere for sin sag. Derefter skal et eventuelt forbud vedtages på et byrådsmøde. Torben Simonsen forventer, at det inden årskiftet vil blive afklaret, om byggemarkedet rykker ind på J.P. Larsens Vej eller ej.

Publiceret 16 November 2018 15:24

SENESTE TV