Arkivfoto af Tommy Seebach.

Efter kritik af vejnavne i Aarhus: Sådan bliver de navngivet fremover

Politikerne vil have indflydelse på navngivning af nye veje

Af
Jeppe Rafn

Det vakte stor opsigt og kritik, da Aarhus Kommune for nogle måneder siden besluttede, at nye veje på Godsbanen blandt andet skulle navngives efter kulturpersonligheder som Tommy Seebach og Dirch Passer.

I første omgang gik kritikken på, at kun to ud af 13 veje skulle navngives efter lokale kulturpersonligheder fra Aarhus, og at kommunen ikke havde inddraget det lokale kulturmiljø i navngivningen.

"Personligt har jeg intet imod hverken Dirch Passer eller de øvrige, men det virker tå-krummende provinsielt, at man griber til sådan en løsning. Vi har lige gået og pudset vores kulturby-glorie, og så vælger man fuldstændigt at se bort fra egne kvaliteter og historie," lød kritikken fra Promus-formand Jesper Mardahl.

Andre undrede sig desuden over, at flere veje blev navngivet efter mænd end kvinder.

Teknikrådmand Bünyamin Simsek har siden erkendt, at der var for lidt Aarhus-kultur og for få kvinder i de udpegede vejnavne, som der vil blive ændret i.

Socialdemokratiet fremlagde i foråret et forslag om at nedsætte et vejnavnenævn, så man blandt øger andelen af kvindenavne, der er meget lav i forhold til mænd. Forslaget blev behandlet på aftenens byrådsmøde, men havde på forhånd fået vendt tommelfingeren nedad fra forvaltningen, der har påpeget, det vil øge omkostningerne og risikerer at forlænge sagsbehandlingstiden betragteligt.

Socialdemokratiet trak derfor sit forslag tilbage og blev i stedet enige med de andre partier om, at politikerne i Teknisk Udvalg fremover skal være rådgivende organ og samarbejde med forvaltningen om navne på nye veje.

Politikerne var på byrådsmødet generelt enige om, at man skal inddrage lokale aktører som for eksempel Kvindemuseet, Stadsarkivet og lokalarkiverne. Nye vejnavne skal afspejle byens historiske identitet, og at der skal være en større balance mellem mandlige og kvindelige vejnavne.

Teknikrådmanden oplyste, at der er kommet større fokus i byrådet på at skabe mere kønsbalance og lokal interesse, og at der er oprettet en navnebank, som der allerede er kommet rigtig mange gode input til fra borgere.

Publiceret 14 November 2018 19:00

SENESTE TV