Ældre Sagen oplever flere medlemmer, der klager over at blive afvist af deres bank og realkreditinstitut. Arkivfoto.

Ældre Sagen oplever flere medlemmer, der klager over at blive afvist af deres bank og realkreditinstitut. Arkivfoto.

Ældre med god økonomi får nej til lån

Selvom du har en velpolstret økonomi og friværdi i din bolig, er det ikke sikkert, du kan få lov til at låne penge, hvis du har passeret de 60 år

Af
Julie Trolle Boding og Peter Mulvany

Bolius Boligejernes Videncenter

seniorer Pensionister med god økonomi risikerer at blive afvist af banker og realkreditinstitutter, hvis de vil låne i boligens friværdi.

Flere oplever nemlig problemer med at få lov til at låne penge, hvis de har passeret de 60 år. Ældre Sagen får henvendelser fra deres medlemmer, der har problemer med belåning af boligen.

"Vi hører fra flere medlemmer, at de ikke kan låne penge, selv om de har en stor formue, og vi undrer os over, hvad der foregår i bankerne, når de ikke vil tjene penge på at låne til de ældre," siger økonom og chefkonsulent Claus Blendstrup fra Ældre Sagen.

Kan ikke forklare det

Ældre Sagen har senest fået en henvendelse fra et medlem, der ville konvertere sit lån til en lavere rente. Samtidig ville han forøge lånet, så ydelsen var uændret. Han er 80 år, og lånet lå inden for 60 procent, men han fik afslag i fem banker. Først det sjette sted fik han lånet.

Kan du fortsætte med at bo i boligen som pensionist?

Ældre Sagen har svært ved at forklare situationen, dels fordi medlemmerne ikke altid ønsker at stå frem, og dels fordi realkredit- og pengeinstitutter ikke vil svare på spørgsmål i konkrete sager.

"Vi kan ikke vide, om afslag skyldes, at kunden ikke er kreditværdig, eller om der er tale om en særlig politik over for ældre. De mange henvendelser tyder dog på, at bankerne i det mindste ikke kommunikerer særligt godt med deres kunder," forklarer Claus Blendstrup og tilføjer, at Ældre Sagen har en udmærket dialog med FinansDanmark om problemerne:

"Uden vi dog har fundet en forklaring på, at en del pensionister har den opfattelse, at de bliver afvist, fordi de 'er for gamle'," forklarer han.

Stramme krav

Problemet for mange seniorer er gældsfaktoren, som udtrykker gældens samlede størrelse set i forhold til indtægten.

Ofte er Finanstilsynet blevet beskyldt for at være for restriktiv og dermed styre realkreditselskabernes udlånspolitik, men tilsynet har ikke nogen holdning til gældsfaktoren i sin vejledning om 'God skik'.

Derfor undrer det fagekspert ved Bolius, Jørgen Munksgaard Rasmussen, at nogle banker henviser til Finanstilsynets regler.

"Realkreditselskaberne har lov til at låne ud til pensionister og seniorer på vej mod pensionsalderen på stort set ganske samme vilkår som til almindelige børnefamilier. Så forklaringen må være, at bankerne i stedet tager udgangspunkt i en vejledning om regnskabsindberetning og opfatter denne vejledning som en 'god-skik-vejledning'," siger han.

I vejledningen om regnskabsindberetning har Finanstilsynet nemlig udstukket helt konkrete rammer for, hvordan udlån til pensionister og kommende pensionister skal indberettes.

En afgørende regel er, at gældsfaktoren for en pensionist med ejerbolig ikke må overstige 2,0. Hvis gældsfaktoren hopper op over 2,0, falder kundens kreditværdighed, hvilket kræver ekstra hensættelser fra realkreditselskabets side.

"Og det er måske her, at hunden ligger begravet. Alt andet lige vil risikoen ved udlån til kommende og nuværende pensionister være større end ved udlån til almindelige lønmodtagere. Oven i hatten kommer så den kendsgerning, at realkreditselskaberne pr. automatik skal hensætte ekstra penge på grund af den øgede risiko ved udlån til pensionister. Så set ud fra en streng økonomisk logik, er det meget naturligt, hvis realkreditselskaberne er tilbageholdende med den type af udlån," forklarer Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Par: Det er urimeligt

Jan Jeppesen og hans partner er nogle af de pensionister, der tidligere er blevet forhindret i at optage et nyt lån på trods af en millionstor friværdi i deres boliger. Jan Jeppesen, der selv er bankuddannet, kan ikke forstå det.

"Det er urimeligt ud over alle grænser. Jeg har slidt og slæbt i mit liv og betalt på min gæld, præcis som jeg har anbefalet mine kunder i banken, at de skulle gøre. Mit råd er, at de skal få deres penge ud af huset, inden de går på pension," siger Jan Jeppesen.

Publiceret 11 November 2018 06:00

SENESTE TV

Galleri-rundtur i Aarhus

Galerie Møller Witt

Det er ved at være sidste chance for at se Jes Fomsgaards soloudstilling på Galerie Møller Witt. Fomsgaard har tidligere bidraget til udsmykningen af iNano Instituttet Aarhus Universitet. Udstillingen 'Artificiel Move' er åben til 26. juni og viser en række malerier med fokus bl.a. på kompleksiteten og bevægelsen i de mange forskellige rum, mennesker er en del af.

Galerie Møller Witt, Christiansgade 18, Aarhus C.

Galleri Gallo

De to kunstnere Louise Volsted Pedersen og Ulf Larsen udstiller for tiden på Galleri Gallo. Ulf Larsen har tidligere lavet naturmalerier, men efterhånden er det mere motiver fra byen og tegninger af jazzmusikere live, han har kastet sig over. Louise Volsted Pedersen eksperimenterer med udtryk, linje og former og henter inspiration bl.a. i naturen, blade og egne fotografier. Udstillingen kan ses til 19. juni.

Galleri Gallo, Nørre Allé 86, Aarhus C.

Galleri Profilen

180 ukendte værker af Hans Horn, hvis liv som soldat under 2. verdenskrig er beskrevet i Tom Buk-Swientys bog 'Det ensomme hjerte', udstilles på Galleri Profilen til 27. juni. Værkerne, der ikke har været udstillet før, viser bl.a. akvareller af blomster, landskaber, satiriske religiøse billeder og stærke traumatiske malerier om krigen.

Galleri Profilen, Grønnegade 93, Aarhus C.

Keller-Arlund – temporary art

Udstillingsstedet Keller-Arlund viser til 20. juni malerier af Vibeke Jensen, der har rum som gennemgående motiv. Kunstneren bruger en teknik, hvor hun 'prikker' sine motiver op og binder dem sammen med flader og plamager, så de tilsammen danner rum.

Keller-Arlund, Peder Skrams Gade 32, Aarhus N.