Helle Bach Lauridsen har siden 2016 været forvaltningschef for HR og kommunikation i Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Helle Bach Lauridsen har siden 2016 været forvaltningschef for HR og kommunikation i Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Svar fra Børn og Unge:

"Vi arbejder løbende med at styrke vores organisation"

HR og kommunikationschefen er ikke bekymret for driften af organisationen, som man hele tiden har blik for at udvikle

Af
Louise Nyvang Burmeister

Hele 34 gange på otte år har chefer forladt deres stilling i Børn og Unge-forvaltningen, viser en aktindsigt, Lokalavisen Aarhus har fået fra Aarhus Kommune.

En antal som professor på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet mener 'lyder ekstremt'.

"Det er bemærkelsesværdige tal, og jeg synes, det er værd at få undersøgt, hvilke nærmere omstændigheder der ligger bag de mange chefskift," siger Anders Ryom Villadsen.

Lokalavisen Aarhus har bedt direktøren for Børn og Unge om at kommentere på de hyppige chefskift i afdelingen.

Men Søren Aakjær, der tidligere var chef for skoler, dag- og fritidstilbud i Børn og Unge, og nu er konstitueret direktør for Børn og Unge, henviser til HR og kommunikationschef i Børn og Unge Helle Bach Lauridsen:

Hvorfor skiftes der chef så ofte?

"Generelt kan der være mange årsager til, at folk forlader deres job, men da der er tale om personalesager ønsker jeg ikke at kommentere på de enkelte sager eller om baggrunden for, at de pågældende er fratrådt. Det er dog rigtigt, at der er tale om relativt korte ansættelser, da vi generelt ser, at ledere i Børn og Unge er længere tid i deres job," siger Helle Bach Lauridsen.

Er det optimalt for driften af en forvaltning?

"Det vil altid påvirke en organisation, når der udskiftes ledere og for den sags skyld også medarbejdere. Det kan jo være i både positiv og i negativ retning. Jeg tror ikke, at nogen kan pege på den optimale personaleomsætning, men der vil altid være en tilpasning i perioden efter, at en ny leder eller medarbejder er begyndt i sit job," siger hun.

Skal der efter din mening ændres på noget?

"I Børn og Unge arbejder vi som de fleste andre organisationer løbende med at kompetenceudvikle, justere og styrke vores organisation til bedst muligt at løse kerneopgaven - nemlig at skabe en god hverdag og trygge tilbud til børn og familier i Aarhus. Derfor sker der også løbende ændringer af den indsats."

Når der siden 2010 har været 12 chefskift på de øverste niveauer, har I så været gode nok til at løbende at kompetenceudvikle, justere og styrke organisationen?

"Man kan altid stille spørgsmålstegn ved, om det er godt nok. Men vi har hele tiden blik for at gøre det bedre, og for eksempel spørger vi gerne ind til, når vi har fratrædelser, om der er gode råd til os og noget, vi som organisation kan gøre bedre."

Har I fået brugbar feedback ud af det?

"Al feedback er brugbart, men det har ikke givet anledning til at revolutionere vores kompetenceudvikling. Men det er en god mulighed for hele tiden at udvikle os."

Er du bekymret for organisationens ve og vel?

"Jeg er altid optaget af organisationens ve og vel, men nej, jeg er ikke bekymret for organisationen."

Tilføjelse

Lokalavisen Aarhus fik først efter interviewet med Helle Bach Lauridsen oplyst, at der udover de 12 afskedigelser og fratrædelsesordninger, yderligere er 22 personer, der har forladt deres stilling på chefniveau. Avisen forsøgte derefter forgæves at få yderligere kommentarer fra HR og kommunikationschefen, men hun har ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Lokalavisen Aarhus fik først efter interviewet med Helle Bach Lauridsen oplyst, at der udover de 12 afskedigelser og fratrædelsesordninger, yderligere er 22 personer, der har forladt deres stilling på chefniveau. Avisen forsøgte derefter forgæves at få yderligere kommentarer fra HR og kommunikationschefen, men hun har ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Publiceret 08 November 2018 11:00

SENESTE TV