Eskelund ligger cirka 800 meter fra Ådalen, hvor Northside de seneste år har været afviklet. Foto: Google Earth

Eskelund ligger cirka 800 meter fra Ådalen, hvor Northside de seneste år har været afviklet. Foto: Google Earth

Maskinerne rykker ind:

Nu starter arbejdet med byens nye festivalplads

Mandag begynder man at rydde et større pilekrat på Eskelund, der skal omdanne til natur- og eventområde

Mandag vil de første maskiner rykke ind og begynde at rydde et pilekrat på Eskelund. Arbejdet vil være det første synlige bevis på, at en omdannelse af området til byens nye natur- og eventområde nærmer sig.

Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Arbejdet med at rydde pilekrattet sker som en del af en forundersøgelse, der skal vise, om det kan lade sig gøre at realisere byrådets vision om et kombineret natur- og eventområde.

”Når vi rydder en del af pilekrattet i det syd-vestligste hjørne af Eskelund, gør vi det for at kunne undersøge terrænet og de geotekniske forhold ordentligt. Resultatet af undersøgelsen skal bruges i den samlede vurdering af områdets fremtidige anvendelse,” siger Kim Gulvad Svendsen, Driftschef i Teknik og Miljø.

Det store pilekrat er ikke udpeget som beskyttet natur og vil naturligt vokse op igen, hvis arealet ikke kan udnyttes som forventet. Derudover er der taget nogle forskellige forholdsregler for at gøre mindst mulig skade på området og naturen.

”Pilekrattet er vokset op på kunstigt etablerede bassiner, som blev brugt i forbindelse med oprensning af Brabrand Sø. Nu er de groet til med pil og brændenælder og er uden særlige naturværdier. Vi lader den omkringliggende beplantning stå og sørger for at planlægge maskinernes færdsel med størst muligt hensyn til de omgivende arealer. Og når arbejdet udføres her i efteråret, så undgår vi at fuglelivet generes i yngleperioden,” siger Kim Gulvad Svendsen, Driftschef i Teknik og Miljø.

I løbet af vinteren og foråret vil Moesgaard Museum også gå i gang med prøvegravninger i området for at undersøge, om der er særlige fortidsminder, som eventuelt skal udgraves, før der kan anlægges veje eller terrænreguleres i området.

Fra Eskelund er der én kilometer til Viby Torv, to kilometer til Tivoli Friheden og tre kilometer til Aarhus Banegård. Med sin bynære placering, spændende natur og store areal på mere end 500.000 kvadratmeter kan det ifølge kommunen undre, at området sjældent nævnes, når snakken falder på byens grønne åndehuller.

Derfor skal området hjælpes ind i aarhusianernes bevidsthed ved en omdannelse, der bygger videre på de eksisterende kvaliteter og skaber et område med et væld af funktioner.

I langt størstedelen af årets dage skal området stadigvæk fungere for både familien på skovtur, motionisten og den naturinteresserede, samt de forskere, undervisere og studerende der allerede bruger området som landskabslaboratorium. Samtidig skal området i få weekender om året fungere som byens nye store eventareal og levere en fuldt funktionsdygtig platform for eksempelvis NorthSide, kultur- og motionsarrangementer samt store enkeltstående koncerter.

dp

Publiceret 07 November 2018 00:00

SENESTE TV