Foto: Aarhus Letbane

Foto: Aarhus Letbane

Mangelfuld information til letbanepassagerer:

Midttrafik lover forbedring

Informationssystem har ikke fungeret, lyder det fra Midttrafik

Flere letbanepassagerer har klaget over mangelfuld information om aflysninger, forsinkelser og lignende.

Men det bliver forbedret, og arbejdet med det er i fuld gang, lover Midttrafik, der har ansvar for, at få kommunikeret ud til passagererne.

I et opslag på Facebook lover Midttrafik bod og bedring.

Først og fremmest vil vi gerne beklage, at informationen om Letbanen – særligt på strækningen Odder/Aarhus – ganske enkelt ikke har været god nok. Letbanens automatiske system, der skulle håndtere informationen, har desværre ikke fungeret efter hensigten," skriver Midttrafik.

Systemsvigtet har betydet, at den nødvendige information ikke er blevet sendt til Rejseplanen, Midttrafik live og køreplanerne på perronerne.

"Men informationen skal fungere nu og her, så du er opdateret om Letbanens drift. Derfor er vi i fuld gang med en række tiltag, der skal sikre den bedst mulige information inden for de nuværende rammer."

Det første tiltag, man har gjort, er at oplyse på Rejseplanen og Midttrafik live, at en opdateret driftstatus for letbanen skal findes på midttrafik.dk/trafikinfo.

Derudover vil man på strækningerne Odder/Aarhus H og AUH Skejby/Lisbjerg have info om eventuelle aflysninger via rulleteksterne på de skærme, der er på perronerne.

Midttrafik lover samtidig, at der i de kommende uger vil laves forbedringer, så passagererne også bliver informeret om forsinkelser og aflyste afgange på perronernes køreplanskærme på strækningerne Odder/Aarhus H og AUH Skejby/Lisbjerg.

dp

Publiceret 07 November 2018 20:10

SENESTE TV