Der er i alt cirka 10.000 ansatte i magistraten for Børn og Unge i Aarhus Kommune. Inden for i alt 26 chefstillinger er der siden 2010 lavet 12 afskedigelser eller fratrædelsesordninger.

Der er i alt cirka 10.000 ansatte i magistraten for Børn og Unge i Aarhus Kommune. Inden for i alt 26 chefstillinger er der siden 2010 lavet 12 afskedigelser eller fratrædelsesordninger. Foto: Henning Bagger /Ritzau Scanpix

Ekspert om hyppige chefskift i kommunen:

"Det lyder ekstremt"

34 gange på otte år har chefer forladt deres stilling i Børn og Unge-forvaltningen i Aarhus Kommune

Af
Louise Nyvang Burmeister

Der har været gang i svingdøren i Aarhus Kommunes magistrat for Børn og Unge.

34 gange i de seneste otte år har personer på chef-niveau i den pågældende magistrat forladt deres stilling. 12 gange i samme periode har magistraten lavet fratrædelsesordninger eller ligefrem fyret de ledende folk.

Det drejer sig om to direktører, tre forvaltningschefer, tre kontorchefer og fire områdechefer. To af ordningerne er lavet som såkaldte generationsaftaler, der giver en chef en bonus for at blive længere i sin stilling.

Det viser en aktindsigt, som Lokalavisen Aarhus har fået i magistraten for Børn og Unge.

Ifølge en forsker i virksomhedsledelse er der både fordele og ulemper ved at skifte chefen ud.

"Det kan skabe uro og usikkerhed, når man skifter chef. Hvem kommer ind? Hvad vil vedkommende? Det er klart, at det kan virke forstyrrende for de normale arbejdsgange. Omvendt kan det være gavnligt i form af, at man får tilført nye ideer og nye indspark," siger Anders Ryom Villadsen, der er professor på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet.

14 og 16 måneder

Specielt stillingen som forvaltningschef for administration og økonomi har oplevet stor udskiftning. Her har der gennem de seneste fire år været tre forskellige personer i stolen.

Ansættelser på henholdsvis 14 og 16 måneder, mens den nuværende chef har været der siden januar.

"Det er svært for mig at kommentere på det konkrete tilfælde. Men det lyder ekstremt. Med så hyppige udskiftninger er det tvivlsomt, om behovet for nye ideer er til stede i samme grad hver gang, og om det kan opveje forstyrrelserne i arbejdet," siger Anders Ryom Villadsen.

Han er for øjeblikket i gang med at undersøge, hvor længe kommunaldirektører sidder i deres stilling.

"Der tegner sig generelt et billede af, at offentlige topledere sidder mere usikkert på deres poster."

I Aarhus's tilfælde synes han, at der er grund til at reagere:

"Det er bemærkelsesværdige tal, og jeg synes, det er værd at få undersøgt, hvilke nærmere omstændigheder der ligger bag de mange chefskift," siger Anders Ryom Villadsen.

Den tidligere direktør for Børn og Unge, Jan Præstholm, der fratrådte sin stilling i juni efter 17 måneder i jobbet, svarer på Lokalavisens Aarhus' henvendelse, at han ikke ønsker at udtale sig om sagen.

Derudover er der blot en af de tidligere forvaltningschefer i Børn og Unge, der har svaret på Lokalavisen Aarhus' henvendelse. Vedkommende ønskede dog ikke at medvirke i artiklen.

Fakta

Der er i alt 26 chefstillinger i magistraten for Børn og Unge pr. oktober 2018; det drejer sig om en direktør, fire forvaltningschefer, 12 kontorchefer og ni områdechefer. Siden 2010 er der lavet 12 afskedigelser og fratrædelsesaftaler, herunder to generationsskifteaftaler. Det fordeler sig således, at der på direktørposten er lavet to aftaler. På forvaltningschefniveau er der lavet tre, for kontorchefer er der lavet tre, mens der på områdechef-niveau er lavet fire. I alt har 34 personer forladt deres chefstilling i Børn og Unge siden 2010.

Publiceret 07 November 2018 19:45

SENESTE TV