Stensagerskolen (tv.), der i dag ligger i Viby, og Ellekærskolen skal i fremtiden ligge på samme matrikel på Jernaldervej. Foto (th.): Googlemaps. Arkivfoto (tv): Axel Schütt /Ritzau Scanpix

Stensagerskolen (tv.), der i dag ligger i Viby, og Ellekærskolen skal i fremtiden ligge på samme matrikel på Jernaldervej. Foto (th.): Googlemaps. Arkivfoto (tv): Axel Schütt /Ritzau Scanpix

Flytning af handicapskole bekymrer forældre

Byrådet vedtog at flytte specialskole til Ellekær uden at vide præcist, hvad det har af konsekvenser. Nu skal kommunens forvaltning finde de konkrete løsninger

Af
Louise Nyvang Burmeister

80 millioner kroner. Det er, hvad byrådet har afsat til en om- og udbygning af Ellekærskolen, så den fremover kan huse også Stensagerskolens handicap-elever.

Beregningen, der ligger bag, er en udregning med nøgletal pr. kvadratmeter. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke afsat et konkret beløb til de enkelte udgifter, for eksempel nye tilkørsels- og parkeringsforhold.

Den model kritiseres af skolebestyrelsen på Stensagerskolen. Netop omkostningerne til et øget antal busser, der hver dag skal fragte Stensagerskolen til og fra skole, mener skolebestyrelsen bliver væsentlig højere end man regner med, som Christina Poulsen tidligere har fortalt til Lokalavisen Aarhus.

Det bekymrer også skolebestyrelsen på Ellekærskolen:

"Det her har vi bekymret os over længe. Vi har slet ikke kunne se, hvordan hele projektet skal finansieres for de 80 millioner kroner. Så lad os nu se, om det overhovedet sker, når de først finder ud af, hvor dyrt det egentlig bliver," siger Katrine Bonde Thygesen, der er medlem af skolebestyrelsen på Ellekærskolen.

Hun peger på hele ombygningen af skolen, men også de ændrede parkerings- og tilkørselsforhold, som efter hendes mening er nødvendige, hvis skolen skal kunne klare, at 40-50 busser ankommer to gange om dagen.

Nu skal det løses

Fra forvaltningen lyder det, at man nu er i fuld med at komme med konkrete løsninger til at huse to skoler på en matrikel.

"Byrådet kan ikke på forhånd sige præcist, hvad der skal ske, når man flytter skolen. Det er en del af det efterfølgende projekt, at vi skal finde ud af, hvordan det mere konkret løses," siger Thomas Ager Hostrup, der er civilingeniør i Teknik og Miljø, som står for at sikre egnede tilkørsels- og parkeringsforhold.

Han forklarer, at projektet nu er i en indledende fase, hvor man overvejer forskellige løsninger.

"Vi gør os nogle overordnede tanker nu. Det kan eksempelvis være, om man fremover skal have to adgangsveje til skolerne. Det er blandt andet sådan noget, vi kigger på nu."

Han anser Jernaldervej for at være en større vej, der godt kan håndtere en øget trafik af for eksempel busser.

"At der er trafik omkring en skole er ikke nyt. Her er det så skolen selv, der kommer til at genere en del mere trafik, men det er ikke noget, vi tror, bliver problematisk."

Hvorvidt der skal laves en ny skolevejsanalyse, der også omfatter Stensagerskolens placering på matriklen eller om den nuværende, der blev lavet sidste år, blot suppleres, er der ikke taget stilling til endnu.

Spændt på fremtiden

Skoleleder på Ellekærskolen Morten Dam Madsen er spændt på, hvordan de to skoler skal leve side om side i fremtiden. Når Stensagerskolen flytter ind, vil der være cirka 430 elever på matriklen, hvor der i dag er cirka 260.

"Jeg har en naturlig nysgerrighed over for, hvordan det her ender med at se ud. Både i forhold til lokalefordeling, parkering, tilkørselsforhold, økonomi og pædagogiske snitflader og samarbejde mellem skolerne. Det, der især ligger mig på sinde er, at vi sikrer, at områdets børn og unge har lige så gode muligheder, som de har i dag. Vi har gennem nu syv år i træk haft elevfremgang og karakterfremskridt - det vil vi meget gerne fortsætte med," siger Morten Dam Madsen.

Skolelederen lægger ikke skjul på, at han er ked af, at specialklasserne på Ellekærskolen fremover skal flyttes til et endnu ikke fastsat sted.

"Det er jeg ærgerlig over, fordi vi har nogle særdeles velfungerende specialklasser, der er med til at løfte hele skolen."

Det er planen, at Stensagerskolen i 2020 flytter ind på Jernaldervej 5.

Publiceret 31 October 2018 06:00

SENESTE TV