Præsteklumme: Uendelig tålmodighed

Af
sognepræst Henrik Oest

Helligåndskirken

Præsteklumme Det er centralt i bibelens fortælling om Gud, at han har en uendelig tålmodighed overfor os. Jesus fortæller, at Gud ikke er en vredens og hævnens Gud. Han er kærlighedens og tilgivelsens Gud. Det er en stor trøst og en kæmpe befrielse at leve på. Vi kan tro, at Gud elsker os, fordi han vil det. Omvendt, -han forkaster os ikke, -straffer os ikke, for hvad vi har gjort eller undladt at gøre.

Det er en lettelse, når vi tænker på, at vi bestemt ikke altid gør det rette, og indser, at vi kunne gøre mere i næstekærlighedens tjeneste. Vi kunne elske mere, tilgive mere, hjælpe mere. Vi ved, hvad der er det rette at gøre, hvad kærligheden, som vi er skabt til, fordrer af os, men igen og igen vælger vi ikke at have medmennesket, men os selv og vores egne behov og ønsker som vores handlingers mål. I kirkens sprogbrug siger vi, at vi synder, -synder mod Gud, når vi ikke gør det, han ønsker af os, og vi synder mod det medmenneske, som har brug for vores omsorg og kærlighed. Grundbetydningen af ordet synd er at ramme forbi. Vi ved, at vi skal ramme skiven, men vi rammer ved siden af. Rammer vi igen og igen forbi skiven. Gør vi det forkerte, kan vi rammes af skyldfølelse, -den der tunge følelse af ikke at have gjort det rigtige, og hvordan få det ud af verden, hvordan gøre det godt igen? Gud tilgiver og løfter enhver skyldfølelse fra os og sådan skal vi stræbe at være overfor hinanden, - som det er sagt: den der ikke kan tilgive andre, brænder den bro ned, han selv har brug for at gå over.

Publiceret 20 October 2018 07:00

SENESTE TV