Sognepræst Morten Skrubbeltrang

Sognepræst Morten Skrubbeltrang

Præsteklumme:

Viljen ser Vorherre på…

Af
sognepræst Morten Skrubbeltrang

Hasle

Sådan siger et gammelt ordsprog – og en gammel salme. Jeg mindes det ofte sagt i min barndom, hvor det blev brugt sådan lidt undskyldende. Når tingene nu ikke lige var lykkes helt som forventet eller ønsket. Eller hvor man i sin iver efter at gøre ét havde glemt noget andet. Og der er noget trygt og trøstende i ordene. For vi har ofte den gode vilje, mens det kan være sværere rent faktisk at få udrettet det, vi gerne vil.

Men det er ikke i alle Biblens lignelser, at Vorherre ser på viljen…I den kommende søndags tekst hører vi om to sønner, som faderen sender ud at arbejde i vingården. Den første siger nej til faderen, men fortryder og går alligevel ud og arbejder. Den anden siger ja, men går aldrig afsted. Så er spørgsmålet, hvem af de to sønner, der fulgte deres fars vilje? Og her ses der altså ikke på nogen vilje, men på handlingen og hvem, der rent faktisk gjorde noget.

I kristendommen udfordres vi på ikke bare at have den gode vilje. Vi skal ikke bare tænke og snakke om tingene, være enige om, at det da også er alt for dårligt eller være klar til at redde hele verden – altså i morgen eller overmorgen. Nej kristendommen sender os på arbejde. Det er ikke ligegyldigt tankespind, men konkret handling. Det har betydning for, hvordan vi lever vores liv. Ikke med færdige og fuldkomne anvisninger på livet, men vi må tage ansvaret og opgaven på os, gå ud i livet og lade Guds vilje ske med blik for vores medmennesker.

Publiceret 13 October 2018 07:00

SENESTE TV