Fra industrivej til grøn bygade: Søren Frichs Vej får 30 træer og lyskryds

Projektet forventes afsluttet i maj 2019

I de kommende uger begynder en grøn forandring af Søren Frichs Vej på strækningen fra Carl Blochs Gade til Ringgaden.

Fartdæmpende heller, grøn beplantning og 30 nye træer skal ændre vejen fra industrivej til en grøn bygade, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Gaden får desuden et nyt lyskryds, hvor den møder Carl Blochs Gade.

Det sker for at skabe bedre adgangsforhold til de mange kommende beboere på Godsbanearealerne, hvor udviklingen af et nyt bykvarter er i fuld gang.

"Vi forbereder Søren Frichs Vej til at blive hovedfærdselsåre fra Godsbanearealerne og videre gennem brokvarteret. Træer er afgørende for, at de nye bykvarterer bliver attraktive steder at bo, og derfor er jeg glad for, at vi får plads til så mange langs bygaden. Det viser, at vi er seriøse med vores ambition om, at Aarhus skal have 10.000 træer inden 2025,” siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø.

Projektet, der bliver afsluttet i maj 2019, skal samtidig ses som en rettesnor for, hvordan den resterende del af Søren Frichs Vej forandrer sig de kommende år i takt med udviklingen af brokvarteret.

Mens arbejdet står på, vil der være perioder med vejindsnævringer og omkørsler for både bilister og cyklister. Der vil være behørig skiltning til at guide trafikanterne, oplyser kommunen.

dp

Søren Frichs Vej før arbejdet.

Søren Frichs Vej før arbejdet.

Søren Frichs Vej efter arbejdet. Illustration: Aarhus Kommune

Søren Frichs Vej efter arbejdet. Illustration: Aarhus Kommune

Publiceret 12 October 2018 13:52

SENESTE TV