Kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) præsenterede i går på Gellerupscenen kommunens nye kultursatsning, Gellerup Art Factory.

Kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) præsenterede i går på Gellerupscenen kommunens nye kultursatsning, Gellerup Art Factory.

Møde om ny Gellerup-kultursatsning:

Hvor var de lokale?

Kulturforvaltningen afholdt tirsdag aften møde om Gellerup Art Factory, der især skal have fokus på talentudvikling i området. Meget få lokalt forankrede foreninger mødte dog op

Af
Louise Nyvang Burmeister

"Hvor har I annonceret dette møde?"

Lød det meget naturlige spørgsmål fra salen, efter en times præsentation og diskussion af kommunens nye kultursatsning, Gellerup Art Factory. Af de blot 20 fremmødte på den gamle Gellerupscenen på Gudrunsvej var langt størstedelen allerede involverede parter i den nye kunstfabrik. Kun ganske få udefrakommende repræsentanter fra kulturelle foreninger i området var til stede.

Fra Kulturforvaltningen lød det, at de havde annonceret i Skræppebladet, som er Gellerups lokalblad, men fik derefter at vide fra salen, at måden at gøre det på var at gå gennem de lokale foreninger.

"Vi er i den spæde opstart. Og vi skal til at finde ud af, hvordan vi kommunikerer," sagde Anders Glahn, der er fritids- og ungdomsskoleleder i Gellerup.

Skal styrke lokale kultur

Kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) indledte mødet med at glæde sig over, at man allerede nu kunne tage fat på Gellerup Art Factory, der egentlig var tænkt til at skulle blive en del af det nye Sports- og Kulturcampus, der som en del af helhedsplanen skal bygges ved Karen Blixens Boulevard og formentlig står klar i 2020.

Men nu rykker Gellerup Art Factory ind på den gamle Gellerupscenen, der har stået tom, siden 2017-projektet Eutopia blev lukket af kommunen pr. 1. juli.

"Med Gellerup Art Factory tror vi på, at vi styrker den lokale kulturfunktion. Vi kan ikke udvikle området uden at tænke kulturen ind," lød det fra Rabih Azad-Ahmad.

De partnere, der kommer til at stå for driften og udlejningen af den nye kunstfabrik, er Cirkus Tværs, Sigrids Stue, Gellerup Filmværksted og Rapakademiet.

Pengene kommer dels fra såkaldte 2017-legacy-midler, som kommunen har afsat for at sikre sig, at projekter lavet i kulturhovedstadsåret kunne leve videre også efter 2017. Og derudover tager man penge fra Gellerup Kulturmidler, der er en pulje, som lokale aktører kan søge om økonomisk støtte fra til at lave kulturprojekter i området. Gellerup Kulturmidler bliver hermed skåret ned med en tredjedel, hvilket svarer til, at puljen reduceres med 350.000 kroner om året.

En beslutning, der blev kritiseret af Arabisk Dansk Kulturhus:

"Man tager en masse penge fra projekter og putter dem i mursten i stedet. Det er uheldigt. Derudover har man ikke involveret en række lokale kulturaktører, såsom Ramallah Spejderne eller Aarhus Somali i det her. Det er en tragisk underkendelse af det arbejde, de har lavet her i området gennem mange år," lød det fra Ole Jessen, der er aktiv i det lokale kulturhus.

Kulturrådmanden svarede ham ved at pointere, at man havde spurgt de lokale foreninger, der er med til at administrere Gellerup Kulturmidler, og at man er nødt til at bruge penge på også at have et fremtidssikret sted.

Et multi-rum

Det nye, fremtidige lokale i Sports- og Kulturcampus bliver cirka 160 kvadratmeter stort inklusiv depot. Det skal være et multifunktionelt rum, der både kan bruges til film, billedkunst, dans, cirkus, men hvor der også kan sættes mobile skærme op, så der kan laves kontorpladser. Man arbejder på at få en høj loftshøjde og at begrænse antallet af vinduer.

Indtil da får Gellerup Art Factory altså til huse på Gellerupscenen på Gudrunsvej 78. Her rykker de nye aktører ind 1. oktober.

Og så blev det pointeret fra kulturforvaltningen, at det nu er vigtigt, at aktørerne går ud og får de lokale inddraget i højere grad.

Publiceret 19 September 2018 10:47

SENESTE TV

Galleri-rundtur i Aarhus

Galerie Møller Witt

Det er ved at være sidste chance for at se Jes Fomsgaards soloudstilling på Galerie Møller Witt. Fomsgaard har tidligere bidraget til udsmykningen af iNano Instituttet Aarhus Universitet. Udstillingen 'Artificiel Move' er åben til 26. juni og viser en række malerier med fokus bl.a. på kompleksiteten og bevægelsen i de mange forskellige rum, mennesker er en del af.

Galerie Møller Witt, Christiansgade 18, Aarhus C.

Galleri Gallo

De to kunstnere Louise Volsted Pedersen og Ulf Larsen udstiller for tiden på Galleri Gallo. Ulf Larsen har tidligere lavet naturmalerier, men efterhånden er det mere motiver fra byen og tegninger af jazzmusikere live, han har kastet sig over. Louise Volsted Pedersen eksperimenterer med udtryk, linje og former og henter inspiration bl.a. i naturen, blade og egne fotografier. Udstillingen kan ses til 19. juni.

Galleri Gallo, Nørre Allé 86, Aarhus C.

Galleri Profilen

180 ukendte værker af Hans Horn, hvis liv som soldat under 2. verdenskrig er beskrevet i Tom Buk-Swientys bog 'Det ensomme hjerte', udstilles på Galleri Profilen til 27. juni. Værkerne, der ikke har været udstillet før, viser bl.a. akvareller af blomster, landskaber, satiriske religiøse billeder og stærke traumatiske malerier om krigen.

Galleri Profilen, Grønnegade 93, Aarhus C.

Keller-Arlund – temporary art

Udstillingsstedet Keller-Arlund viser til 20. juni malerier af Vibeke Jensen, der har rum som gennemgående motiv. Kunstneren bruger en teknik, hvor hun 'prikker' sine motiver op og binder dem sammen med flader og plamager, så de tilsammen danner rum.

Keller-Arlund, Peder Skrams Gade 32, Aarhus N.