De 62 boliger ligger i ni opgange fordelt i kommunen, hvoraf Marselisboulevard 88 er én af dem.

De 62 boliger ligger i ni opgange fordelt i kommunen, hvoraf Marselisboulevard 88 er én af dem. Arkivfoto

Aarhus Kommune: "Vi gør alt, hvad vi kan for, at det ikke sker igen"

Der arbejdes på at have en tættere kommunikation på tværs af magistraterne samt en mere skærpet tilgang til, hvem man lejer boliger ud til efter den alvorlige sag på Marselisboulevard 88

Af
Martin Jørgensen

"Vi har aldrig haft en tilsvarende situation, hvor folk ikke har turdet klage eller har været bange for konsekvenserne. Vi arbejder normalt efter, at situationer som disse ikke opstår, og derfor er det selvfølgelig rigtig ærgerligt, at det er endt, som det er."

Sådan siger Marianne Weberg, bygningschef ved Sundhed og Omsorg, om sagen på Marselisboulevard 88, hvor ældre beboere i beskyttede boliger er utrygge som følge af indbrud og stofindtag i kælderarealer over en længere periode.

Hun fortæller videre, at Aarhus Kommune er bekendt med den pågældende sag på Marselisboulevard 88, men vil ikke gå nærmere ind på personsager som den, der har fundet sted. Alligevel bekræfter Marianne Weberg, at det er en problemstilling, der har givet anledning til at ændre måden at gribe tingene an på i udvælgelsesfasen af visiterede borgere fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.

"Vi skal blive endnu skarpere til at spørge ind til, hvilke personprofiler, der sendes videre fra Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB), som vi har et samarbejde med, for vi skal sikre os, at de ikke kommer til at skabe utryghed for andre beboere i vores boliger," fortæller Marianne Weberg, som slår fast, at man ved hjælp af tæt dialog på tværs af magistraterne vil ændre måden, som man screener folk på.

"Vi siger ikke bare ja"

Når MSB har en person, de gerne vil sende i en beskyttet bolig under Sundhed og Omsorg, så kræver det en godkendelse fra Sundhed og Omsorg.

"Vi siger ikke bare ja. Vi bliver nødt til at vide mere om, hvad det er for en personprofil, og hvilken form for støtte der tilbydes, så det også kan passe ind i det område, som vi tilbyder. Men der er selvfølgelig grænser for, hvad vi må spørge ind til," fortæller Marianne Weberg.

Men er det så netop ikke her, at der kan opstå konflikter, når der grænser for, hvad man må spørge ind til?

"Vi har et samarbejde på tværs af de to magistrater, og vi har gjort det klart over for MSB, at det er deres opgave at sikre, at de profiler, som de vælger, også passer ind hos os. Det skal dog understreges, at vi altid skal ind over og godkende den profil og dermed være med til alle boligtildelinger. Men de er selvfølgelig kede af denne situation, som begge parter nu ser som overstået."

I forhold til de manglende istandsættelser i kælderen på Marselisboulevard 88, så beklager Marianne Weberg.

"Istandsættelsen bliver ordnet i denne uge (sidste uge, red.). Og alt det rod i kælderen skal selvfølgelig væk, så beboerne ikke går og bliver mindet om det, eller at det på nogen måde udgør en risiko."

Frygt ikke længere

Videoovervågning i kælderen var noget af det, som beboerne på Marselisboulevard efterspurgte. Det er dog ikke løsningen, vurderer Marianne Weberg.

"Der er ikke behov for det længere. Det var noget, som vi drøftede engang, men nu er behovet der ikke længere, for vi har fået fjernet problemet," siger bygningschefen og slår fast, at fordi det er almene boliger, er videoovervågning ikke noget, man som kommune kan gå ind og betale for. Det vil nemlig være en del af boligen, og dermed skal udgifter dækkes af boligen selv.

"Jeg håber meget, at beboerne vil opleve kilden til utryghed som fjernet, og tro på, at den ikke kommer igen."

Men kan du garantere, at der aldrig vil opstå et lignende problem igen?

"Der kan godt være sager, hvor borgere kan være til gene for naboerne. Det kan der i et hvilket som helst byggeri uagtet om det er høj musik, larmende adfærd eller hvad det nu kan være. Man skal passe på med at garantere noget, men vi vil selvfølgelig gøre alt for at undgå, at det sker igen."

Fakta:

    Sociale Forhold og Beskæftigelse har en aftale med med Sundhed og Omsorg om, at de kan visitere beboere til 62 af deres boliger.

    De borgere, der får tildelt en bolig, er voksne med sindslidelser og ADHD eller voksne med problemer med misbrug og andre sociale problemer samt handicappede voksne.

    De 62 boliger ligger i ni opgange fordelt i kommunen, hvoraf Marselisboulevard 88 er én af dem.

Publiceret 12 September 2018 10:30

SENESTE TV